Η θέση Μηχανολόγοι Μηχανικοί έχει αποθηκευτεί.

Συνέχεια

Αίτηση;

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε το email σας για να ξεκινήσει η διαδικασία της αίτησης.
Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου.

Η θέσης εργασίας αποθηκεύτηκε με επιτυχία

Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για να αποθηκεύσετε αυτήν τη θέση εργασίας

Αποθηκεύετε αυτή τη θέση εργασίας ως εξής:

GR
αποτελέσματα

Μηχανολόγοι Μηχανικοί από την εταιρεία FREDDO A.E

Πλήρης Απασχόληση
Αθήνα

Περιγραφή Θέσης

H εταιρεία FREDDO A.E., επίσημος αντιπρόσωπος του Epta Group στην Ελλάδα και τη Κύπρο, που δραστηριοποιείται στον χώρο της επαγγελματικής ψύξης αναζητά Μηχανολόγους Μηχανικούς για να πλαισιώσουν το Τεχνικό Τμήμα και το Τμήμα Service της εταιρείας:


ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: ΤΤ-01


Κύρια Αντικείμενα Θέσης

 • Εκπόνηση ψυκτικών και ηλεκτρολογικών μελετών
 • Σύνταξη και συντήρηση τεχνικών φακέλων
 • Διαχείριση και συντονισμός έργων
 • Διασφάλιση επίτευξης στόχων σχετικούς με τη διαχείριση έργων
 • Εφαρμογή κι εκτέλεση εταιρικών πολιτικών που αναφέρονται στις τεχνικές διαδικασίες και τα θέματα ασφαλείας κατά την υλοποίηση των έργων
 • Τήρηση νομιμοποιητικών εγγράφων που απαιτούνται στην εκτέλεση των έργων
 • Σύνταξη τεχνικών αναφορών για θέματα ποιότητας και βελτίωσης της αξιοπιστίας των προϊόντων που ενδεχομένως προκύψουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων
 • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση συστημάτων απομακρυσμένης παρακολούθησης ψυκτικού εξοπλισμού
 • Παραμετροποίηση και εκκίνηση κεντρικών ψυκτικών συστημάτων


ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ
SERVICE: ΤΣ-02

Κύρια Αντικείμενα Θέσης

 • Απόκτηση προχωρημένου επίπεδου γνώσης σε τεχνικά θέματα και θέματα ποιότητας
 • Διασφάλιση επίτευξης στόχων σχετικούς με θέματα service
 • Εφαρμογή κι εκτέλεση εταιρικών πολιτικών που αναφέρονται στις τεχνικές διαδικασίες και τα θέματα ασφαλείας και ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών service
 • Τήρηση νομιμοποιητικών εγγράφων
 • Διαμόρφωση τεχνικών αναφορών για θέματα ποιότητας και βελτίωσης της αξιοπιστίας των προϊόντων που ενδεχομένως προκύψουν ως απόρροια της επίλυσης των βλαβών
 • Ανάπτυξη μεθόδων και διαδικασιών για τη διασφάλιση των επιπέδων ποιότητας και ασφάλειας προϊόντων και υπηρεσιών
 • Καταγραφή δεδομένων μέσω συστημάτων απομακρυσμένης παρακολούθησης ψυκτικού εξοπλισμού
 • Διαμόρφωση προγραμμάτων εφαρμογής διορθωτικών ενεργειών κι επιβεβαίωση εκτέλεσής τους
 • Συντονισμός με τους τεχνικά ειδικούς για την επίλυση περίπλοκων τεχνικών θεμάτων
 • Ανάπτυξη, εφαρμογή και διαχείριση τεχνικών διαδικασιών σχετικών με τις μεθόδους επίλυσης περίπλοκων τεχνικών θεμάτων ώστε να διευκολύνεται και να επιταχύνεται η αποκατάστασή τους
 • Επικοινωνία με συνεργάτες για τη διασφάλιση της επίλυσης των θεμάτων service
 • Διασφάλιση για το διαμοιρασμό τεχνικών εγχειριδίων κι εγγράφων στους τεχνικούς πεδίου για την υποστήριξη των καθημερινών θεμάτων service
 • Για νέα προϊόντα, διασφάλιση διαθεσιμότητας τεχνικών εγχειριδίων, τεκμηρίωσης κι εγγράφων σχετικά με την υποστήριξη των τεχνικών πεδίου, καθώς κι εκπαίδευσή τους.
 • Κατάθεση προτάσεων, ειδικά για τα νέα προϊόντα, σχετικά με τα απαραίτητα ανταλλακτικά που θα πρέπει να υπάρχουν ως απόθεμα ασφαλείας για την άμεση αντιμετώπιση βλαβών.
 • Σύνταξη τεχνικών αναφορών για θέματα ποιότητας και βελτίωσης της αξιοπιστίας των προϊόντων που ενδεχομένως προκύψουν κατά την επίλυση θεμάτων service


Προσόντα (και για τις 2 θέσεις)

 • Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού από σχολή  Α.Ε.Ι  ή  Τ.Ε.Ι
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση  χρήσης προγράμματος  AutoCAD
 • Άριστη γνώση  Η/Υ
 • Δυνατότητα σύνταξης λεπτομερών τεχνικών αναφορών
 • Οργάνωση και μεθοδικότητα
 • Υπευθυνότητα
 • Διάθεση για συνεργασία ως μέλος ομάδας προς την επίτευξη κοινών στόχων
 • Δυνατότητα ταξιδιών εκτός Αθηνών

 

Τα παρακάτω θα ληφθούν θετικά υπόψιν

 • Πρότερη εργασιακή εμπειρία στο χώρο της Ψύξης/Κλιματισμού
 • Πρότερη εμπειρία στην εκπόνηση ψυκτικών μελετών
 • Γνώση της Ιταλικής Γλώσσας


Για τους άντρες υποψηφίους: Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις .

Παρακαλούμε κατά την αποστολή βιογραφικών να αναγράφεται ο κωδικός θέσης για τον οποίο ενδιαφέρονται οι υποψήφιοι.

Αποστολή βιογραφικών κάνοντας αίτηση ή στο FAX: 0030-210 5310860.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 0030-210 5913003

Περισσότερες πληροφορίες στο site: www.freddo.gr

Κωδικός αναφοράς

ΤΤ-01&ΤΣ-02

Όμοιες Θέσεις

Στείλτε μου όμοιες θέσεις

Ευχαριστούμε. Θα σας στείλουμε θέσεις που ταιριάζουν με