Για εργοδότες
Για εργοδότες

Όροι και προϋποθέσεις

Τελευταία Ενημέρωση: 28 Ιανουαρίου 2022

1. Εισαγωγή

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις που αφορούν την πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας. Η χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας, δηλώνει αποδοχή των όρων αυτών. Αν δεν συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις ή δεν τηρείτε τις προδιαγραφές που απαιτούνται, δεν σας επιτρέπετε η χρήση της Ιστοσελίδας.

Αν είστε υποψήφιος εργαζόμενος, τότε οι όροι και οι προϋποθέσεις που απευθύνονται στους εργοδότες δεν εφαρμόζονται σε σας.

Αν είστε εργοδότης και κάνετε χρήση αυτής της Ιστοσελίδας, τότε ενδέχεται να έχετε συνάψει και Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών με την Kariera και σε αυτήν την περίπτωση, οι παρόντες όροι και οι προϋποθέσεις, με την εξαίρεση των όρων που απευθύνονται και εφαρμόζονται μόνο στους υποψηφίους εργαζόμενους, αποτελούν τμήμα και ενσωματώνονται στην Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών.

2. Δεσμευτική Σύμβαση.

Οι παρόντες όροι και οι προϋποθέσεις (όπως ενδεχομένως τροποποιούνται κατά καιρούς από την Kariera, με ή χωρίς προειδοποίηση) αποτελούν μια δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και στην Kariera (η «Σύμβαση»).

3. Ορισμοί.

Οι παρακάτω ορισμοί εφαρμόζονται στην παρούσα Σύμβαση: Kariera είναι η ‘KΑΡΙΕΡΑ Α.Ε.’, μια εταιρεία που εδρεύει στην Ελλάδα, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 005366801000 και με έδρα στον Γέρακα Αττικής, οδός Καστοριάς 4 & Μεσσηνίας.

 • Ιστοσελίδα της Kariera ή αλλιώς ‘η Ιστοσελίδα’ είναι η ιστοσελίδα www.kariera.gr και συμπεριλαμβάνει το Περιεχόμενο και τις - Υπηρεσίες.
 • Περιεχόμενο’ είναι όλα τα Κείμενα, τα Γραφικά, ο Σχεδιασμός και ο Προγραμματισμός που χρησιμοποιούνται στην Ιστοσελίδα.
 • Σχεδιασμός’ είναι οι χρωματικοί συνδυασμοί και η σελιδοποίηση της Ιστοσελίδας
 • Προγραμματισμός’ είναι ο κωδικός χρήστη (HTML, JavaScript,etc. ) και ο κωδικός του διακομιστή που χρησιμοποιούνται στην Ιστοσελίδα.
 • Έγγραφο’, είναι οποιοδήποτε υλικό που τοποθετεί οποιοσδήποτε Χρήστης στην Ιστοσελίδα. Συμπεριλαμβάνονται λεπτομέρειες για τις θέσεις εργασίας ή Βιογραφικού.
 • Εργοδότης’ είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που του έχει δοθεί από την Kariera πρόσβαση στην Ιστοσελίδα για να αναρτήσει θέσεις εργασίας ή να αναζητήσει υποψήφιους εργαζομένους ή για οποιοδήποτε λόγο σχετίζεται με την εύρεση εργαζομένων.
 • Γραφικά’ είναι όλα τα λογότυπα, κουμπιά και όλα τα υπόλοιπα γραφικά στοιχεία της Ιστοσελίδας.
 • Υποψήφιος Εργαζόμενος’, είναι το υποκείμενο που κάνει χρήση της Ιστοσελίδας για να αναζητήσει εργασία.
 • Υπηρεσίες’, είναι όλες οι υπηρεσίες που παρέχει μέσω της Ιστοσελίδας η Kariera.
 • Κείμενο’ είναι όλα τα κείμενα που βρίσκονται στην κάθε σελίδα. ‘Χρήστης’ είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα.
 • Εσείς’ και ‘εσύ’ είναι το φυσικό πρόσωπο (ή το νομικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου ενεργείτε) το οποίο συμφωνεί με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.

3.1 Υπηρεσίες για τους εγγεγραμμένους Υποψήφιους Εργαζόμενους. Όλοι οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα αναζήτησης, περιήγησης και υποβολής αίτησης στις θέσεις εργασίας που δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα. Όταν εγγραφείτε σε αυτή την Ιστοσελίδα και δημιουργήσετε έναν λογαριασμό: (α) αν το επιλέξετε, θα λαμβάνετε αυτοματοποιημένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με προτεινόμενες θέσεις εργασίας με βάση το περιεχόμενο του βιογραφικού σας σημειώματος, τις αναζητήσεις εργασίας που έχετε πραγματοποιήσει, και το ιστορικό αιτήσεων που έχετε υποβάλει στην Ιστοσελίδα, (β) θα έχετε τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε το βιογραφικό σας σημείωμα στον λογαριασμό σας, να το επεξεργαστείτε ή να το ανανεώσετε και να υποβάλετε αίτηση για θέσεις εργασίας που δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα, χωρίς να χρειάζεται να δημιουργήσετε ή να αποθηκεύσετε εκ νέου το βιογραφικό σας κάθε φορά που πραγματοποιείτε αίτηση, και (γ) αν επιλέξετε την ένδειξη ‘δημόσιο’ (‘public’), έχετε τη δυνατότητα να κάνετε το βιογραφικό σας σημείωμα ορατό στους εργοδότες που κάνουν χρήση της βάσης βιογραφικών της Ιστοσελίδας, εξασφαλίζοντας τη μεγαλύτερη δυνατή προβολή του βιογραφικού σας.

3.2. Υπηρεσίες για τους μη εγγεγραμμένους Υποψήφιους Εργαζόμενους. Όλοι οι Υποψήφιοι Εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα αναζήτησης, περιήγησης και αίτησης στις θέσεις εργασίας που δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα. Οι Υποψήφιοι Εργαζόμενοι που δεν είναι εγγεγραμμένα μέλη (ή δεν έχουν συνδεθεί στο λογαριασμό τους) στην Ιστοσελίδα, μπορούν να υποβάλουν αίτηση σε θέσεις εργασίας που δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα, δημιουργώντας ή αποθηκεύοντας το βιογραφικό τους εκ νέου κάθε φορά που υποβάλλουν αίτηση σε κάθε θέση εργασίας. Οι μη εγγεγραμμένοι Υποψήφιοι Εργαζόμενοι μπορούν επίσης να εγγραφούν για να λαμβάνουν αυτοματοποιημένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με προτεινόμενες θέσεις εργασίας.

4. Αποδεκτή Χρήση της Ιστοσελίδας

4.1. Γενικοί Κανόνες Χρήσεως. Η Ιστοσελίδα απευθύνεται σε άτομα που αναζητούν εργασία και σε εργοδότες που αναζητούν υποψήφιους εργαζομένους. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την Ιστοσελίδα μόνο για νόμιμους σκοπούς, στα πλαίσια των επιδιωκόμενων και αποδεκτών χρήσεων που ορίζει η Kariera.

4.2. Άδεια χρήσης για τους Χρήστες που είναι Υποψήφιοι Εργαζόμενοι. Η Kariera σας παρέχει περιορισμένης χρονικής διάρκειας, μη αποκλειστικό δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της Ιστοσελίδας, μόνο για την προσωπική σας χρήση αναφορικά με την αναζήτηση εργασίας και επαγγελματικών ευκαιριών. Σύμφωνα με αυτήν την άδεια, μπορείτε να ανοίξετε και να αποθηκεύσετε ένα μόνο αντίγραφο του υλικού της Ιστοσελίδας και δεν μπορείτε να πουλήσετε, μεταβιβάσετε ή να κάνετε διαθέσιμο αυτό το υλικό σε τρίτους. Συμφωνείτε ότι είσαστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο οποιουδήποτε Εγγράφου που τοποθετείτε στην Ιστοσελίδα και για οποιαδήποτε συνέπεια που τυχόν προκύψει από την τοποθέτηση του Εγγράφου.

4.3 Άδεια Χρήσης για τους Χρήστες που είναι Εργοδότες. Η Kariera σας παρέχει περιορισμένης χρονικής διάρκειας, μη αποκλειστικό δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της Ιστοσελίδας, μόνο για εσωτερική επαγγελματική χρήση αναζήτησης υποψηφίων εργαζομένων. Σύμφωνα με αυτήν την άδεια, μπορείτε να ανοίξετε και να αποθηκεύσετε ένα μόνο αντίγραφο του υλικού της Ιστοσελίδας και δεν μπορείτε να πουλήσετε, μεταβιβάσετε ή να κάνετε διαθέσιμο αυτό το υλικό σε τρίτους χωρίς την ρητή και γραπτή έγκριση της Kariera ή του αντίστοιχου υποκειμένου των δεδομένων. Αν έχετε άδεια χρήσης της Βάσης Δεδομένων Βιογραφικών τότε εφαρμόζονται επιπλέον οι όροι και προϋποθέσεις της Βάσης Δεδομένων Βιογραφικών, οι οποίοι περιγράφονται στην αντίστοιχη σύμβαση που έχετε συνάψει με την Kariera. Συμφωνείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο οποιουδήποτε Εγγράφου που τοποθετείτε στην Ιστοσελίδα και για οποιαδήποτε συνέπεια τυχόν προκύψει από την τοποθέτηση του Εγγράφου.

4.4 Κανόνες για τοποθέτηση πληροφοριών στην Ιστοσελίδα και Ασφάλεια. Συμφωνείτε ότι θα συμμορφώνεστε με τους Κανόνες της Kariera που σχετίζονται με την τοποθέτηση πληροφοριών στην Ιστοσελίδα και ασφάλεια, που επισυνάπτονται στο κάτωθι Έκθεμα Α.

5. Πνευματικά Δικαιώματα.

Έκτος από τα Έγγραφα που έχουν δημιουργηθεί από κάποιο Χρήστη, η Ιστοσελίδα και το σύνολο των πνευματικών δικαιωμάτων επί της Ιστοσελίδας, είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της Kariera ή των νομίμων αδειούχων της. Με την επιφύλαξη της περιορισμένης άδειας χρήσης που σας έχει κατά ρητό τρόπο δοθεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους, η Kariera διατηρεί για την ίδια και τους λοιπούς κατόχους σχετικών αδειών, όλα τα άλλα δικαιώματα.

6. Αποποίηση και Περιορισμοί Ευθύνης της Kariera

6.1 Κατανομή Ευθύνης. Η Kariera διαθέτει την Ιστοσελίδα ως ένα ανοιχτό φόρουμ όπου οι Υποψήφιοι Εργαζόμενοι μπορούν να αναζητήσουν εργασία και να εντοπίζουν πιθανούς Εργοδότες και οι Εργοδότες να εντοπίζουν Υποψήφιους Εργαζομένους. Προσφέροντας αυτήν την Υπηρεσία, η Kariera δεν ελέγχει ούτε εποπτεύει το ιστορικό, την συμπεριφορά, την καταλληλότητα, την φερεγγυότητα ή την αξιοπιστία των Χρηστών και ούτε αναθεωρεί ή ελέγχει το περιεχόμενο των Εγγράφων που τοποθετούν οι Χρήστες στην Ιστοσελίδα. Είναι ευθύνη του κάθε Χρήστη να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, όπως θα έκανε κατά κανόνα ο κάθε επιμελής άνθρωπος, όταν αποφασίζει να ενεργήσει σε σχέση με κάποιο Έγγραφο που έχει τοποθετήσει άλλος Χρήστης, να αποκαλύψει πληροφορίες σε κάποιο άλλο Χρήστη, να δώσει ή να παρευρεθεί σε κάποια συνέντευξη, να προσφέρει εργασία ή να αποδεχτεί πρόταση εργασίας. Αν η Kariera πληροφορηθεί από κάποιο Χρήστη ότι κάποιο Έγγραφο ή κάποια ενέργεια φέρεται να μην συνάδει με τους όρους της Σύμβασης, τότε η Kariera δύναται να ερευνήσει την καταγγελία και να αποφασίσει με καλή πίστη και στην απόλυτη διακριτική της ευχέρεια αν θα πρέπει να λάβει μέτρα εναντίον του Χρήστη ή σχετικά με το Έγγραφο που έχει τοποθετηθεί στην Ιστοσελίδα.

6.2 Καμία έγκριση από την Kariera. Τίποτα στην Ιστοσελίδα δεν θα θεωρηθεί έγκριση, δήλωση ή εγγύηση προς οποιονδήποτε Χρήστη ή οποιοδήποτε άλλο τρίτο πρόσωπο, είτε σχετικά με την Ιστοσελίδα είτε με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, προσλήψεις, προϋπηρεσία, απασχόληση ή μεθόδους προσλήψεων, κτλ.

6.3 Μη εγγύηση αποτελεσμάτων. Η Kariera δεν είναι γραφείο ανεύρεσης εργασίας ούτε γραφείο για την πρόσληψη εργαζομένων. Δεν μπορεί να εγγυηθεί πως η χρήση της Ιστοσελίδας θα οδηγήσει στην πρόσληψη ενός Υποψήφιου Εργαζομένου ούτε πως θα συμπληρωθεί μια κενή θέση εργασίας. Η Kariera δεν ευθύνεται για τις αποφάσεις εργασίας οποιουδήποτε Χρήστη και ούτε για τον λόγο ή τρόπο που λαμβάνονται οι σχετικές αποφάσεις.

6.4 Διαθεσιμότητα Υπηρεσιών. Η Kariera θα κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να εξασφαλίσει ότι η Ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη και πλήρως λειτουργική σε συνεχή βάση. Παρόλες αυτές τις προσπάθειες, θα υπάρχουν στιγμές όπου η Ιστοσελίδα ή συγκεκριμένα τμήματα της δεν θα είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης στην προγραμματισμένη συντήρηση του πληροφορικού συστήματος (IT) ή του πληροφορικού συστήματος τρίτων, στους οποίους βασιζόμαστε για να είναι διαθέσιμη και λειτουργική η Ιστοσελίδα. Συνεπώς, η Kariera δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που μπορεί να προκύψει σε κάποιο Χρήστη υπό αυτές τις συνθήκες.

6.5 Ασφάλεια. Η Kariera θα κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να εξασφαλίσει όπως η Ιστοσελίδα δεν παρουσιάζει ιούς και ότι δεν μπορεί τρίτος να έχει αυθαίρετη πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες Χρηστών και να χρησιμοποιεί τα Έγγραφα. Επειδή δεν υπάρχει αλάνθαστο σύστημα ασφαλείας, η Kariera δεν μπορεί να εγγυηθεί πως οι προσπάθειες της κάθε φορά θα είναι απόλυτα επιτυχείς. Συνεπώς, η Kariera δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που μπορεί να δημιουργηθεί σε Χρήστη ως αποτέλεσμα των ανεπιτυχών προσπαθειών της Kariera.

6.6. Καμία επιπλέον εγγύηση. Εκτός από τις εγγυήσεις που έχουν ρητά αναφερθεί σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, η Ιστοσελίδα λειτουργεί «ως έχει» χωρίς επιπλέον εγγυήσεις οποιοδήποτε είδους σε Χρήστες.

6.7. Αξιώσεις σχετιζόμενες με την παρούσα Σύμβαση. Το Άρθρο 6.9 της παρούσας ορίζει την οικονομική ευθύνη που έχει η Kariera (συμπεριλαμβάνοντας οποιοδήποτε ευθύνη για τις πράξεις και τις παραλείψεις των εργαζομένων, των αντιπροσώπων και των υπεργολάβων της) σε σχέση με: (α) Οποιαδήποτε παράβαση αυτής της Σύμβασης (β) Οποιαδήποτε παράσταση, δήλωση ή, αδικοπραξία ή παράλειψη, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας που προκύπτει σχετικά με την Σύμβαση.

6.8 Θέματα που δεν εξαιρούνται. Κανένα από τα ακόλουθα θέματα δεν εξαιρεί ούτε μειώνει την ευθύνη της Kariera: (α) Για θάνατο ή ατομική ζημία που προκαλείται από αμέλεια της, ή (β) Για κάθε θέμα που θα ήταν παράνομο να εξαιρέσει ή να επιδιώξει να εξαιρέσει την ευθύνη της η Kariera (γ) Για απάτη και δόλια παραπλάνηση. 6.9 Περιορισμός Αξιώσεων. Με την επιφύλαξη του άρθρου 6.8: (α) Η συνολική ευθύνη της Kariera, συμβατική, αδικοπρακτική (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας ή της παράβασης εξουσίας) για παραπλάνηση, αποκατάσταση ζημίας ή οτιδήποτε άλλο, σχετικά με την εκτέλεση αυτής της Σύμβασης θα είναι περιορισμένη στο συνολικό ποσό που έχει καταβάλει ο Χρήστης σύμφωνα με την Σύμβαση, (β) Η Kariera δεν θα ευθύνεται έναντι του Χρήστη για οποιαδήποτε οικονομική απώλεια, διαφυγόντα κέρδη, απώλεια ή μείωση πελατείας ή οτιδήποτε άλλο, σε κάθε περίπτωση είτε άμεση, έμμεση ή αποθετική, είτε αξιώσεις για αποθετική ζημία κάθε είδους (όπως και να προκύπτει).

7. Λύση και Αναστολή. Αν είστε Εργοδότης, τότε μπορείτε να λύσετε αυτή την Σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 που παρατίθεται παρακάτω. Αν είστε Υποψήφιος Εργαζόμενος, τότε μπορείτε να λύσετε αυτή την Σύμβαση οποτεδήποτε με έγγραφη ειδοποίηση στην Kariera, όπως και η Kariera μπορεί να λύσει την Σύμβαση οποτεδήποτε με έγγραφη ειδοποίηση σε σας. Η Kariera μπορεί να αναστείλει την πρόσβαση σας στην Ιστοσελίδα όποτε εύλογα τo θεωρεί απαραίτητο για την προστασία των συμφερόντων της ή των συμφερόντων άλλου Χρήστη. Η Kariera δεν είναι υποχρεωμένη να σας ειδοποιήσει πριν την αναστολή και η αναστολή μπορεί να ισχύει για όσο χρονικό διάστημα θεωρήσει πως χρειάζεται για την προστασία των συμφερόντων της ή των συμφερόντων οποιουδήποτε άλλου Χρήστη.

8. Πληρωμή για Υπηρεσίες κατόπιν Λύσεως Σύμβασης Υπηρεσιών από Εργοδότη. Αν κατά την διάρκεια αυτής της Σύμβασης προβείτε στην λύση της Σύμβασης Υπηρεσιών, η οποία συμπεριλαμβάνει αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται όμως εδώ η λύση της Σύμβασης ή της Σύμβασης Υπηρεσιών λόγω παραβίασης από την πλευρά της Kariera, η Kariera επιφυλάσσει κάθε δικαίωμα να λάβει όλες τις πληρωμές από εσάς για τις Υπηρεσίες που έχετε χρησιμοποιήσει μέχρι την ημερομηνία της λύσης, σε περίπτωση που η λύση επιτρέπεται ρητά από τους όρους της συγκεκριμένης Σύμβασης Υπηρεσιών, και επιπροσθέτως, 50% για το υπόλοιπο της Σύμβασης Υπηρεσιών σε περίπτωση όπου η λύση δεν προβλέπεται ρητά.

9. Παραπομπή σε άλλες ιστοσελίδες. Η Ιστοσελίδα της Kariera περιέχει διασυνδέσεις (‘links’) που σας παραπέμπουν σε ιστοσελίδες τρίτων. Αυτές οι παραπομπές προσφέρονται μονάχα για την προσωπική σας εξυπηρέτηση και δεν αποτελούν έγκριση της Kariera του περιεχομένου αυτών των ιστοσελίδων. Η Kariera δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων και δεν κάνει την οποιαδήποτε δήλωση σχετικά με τον περιεχόμενο ή την ακρίβεια των υλικών αυτών των ιστοσελίδων τρίτων. Αν αποφασίσετε να εισέλθετε σε αυτές τις ιστοσελίδες, το κάνετε με δικό σας ρίσκο.

10. Αποζημίωση. Συμφωνείτε πως θα υπερασπίσετε και θα αποζημιώσετε την Kariera (τους διευθυντές της, τους εργαζομένους της και τους αντιπροσώπους της) και ότι θα παρεμβαίνετε υπέρ της κατά αξιώσεων τρίτων, αγωγών και απαιτήσεων (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό εξόδων, ζημιών και δικαστικών εξόδων) που προέρχονται από οποιοδήποτε Έγγραφο που έχει τοποθετηθεί από σας στην Ιστοσελίδα και που παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων (συμπεριλαμβανομένης της συκοφαντικής δυσφήμισης ή της προσβολής πνευματικών δικαιωμάτων), ή που προέρχονται από την παράλειψη συμμόρφωσης σας με την εργατική και την εν γένει εφαρμοστέα νομοθεσία. Η Kariera θα καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια να σας προσφέρει προσήκουσα ειδοποίηση μιας τέτοιας απαίτησης, αγωγής ή δίωξης και να συνδράμει με δικές σας δαπάνες στην υπεράσπιση αυτής της απαίτησης, αγωγής ή δίωξης.

11. Κώδικας Δεοντολογίας για Τήρηση Απορρήτου. Ο Κώδικας Δεοντολογίας για Τήρηση Απορρήτου που βρίσκεται στην Ιστοσελίδα συμπεριλαμβάνεται στην Σύμβαση με την αναφορά αυτή.

12. Ερωτήσεις και Ειδοποιήσεις. Ερωτήσεις που σχετίζονται με την χρήση της Ιστοσελίδας θα απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών. Ειδοποιήσεις που απευθύνονται στην Kariera μπορούν να σταλούν στην διεύθυνση που αναφέρεται ανωτέρω στο άρθρο 3 και ειδοποιήσεις που απευθύνονται σε εσάς θα στέλνονται στην διεύθυνση που έχετε δηλώσει ή (αν δεν έχετε δηλώσει διεύθυνση) στην διεύθυνση email σας.

13. Γενικά. Η πρόσβαση στο Περιεχόμενο μπορεί να μην είναι νόμιμη για ορισμένα πρόσωπα ή σε ορισμένες χώρες, και αυτά τα πρόσωπα δεν έχουν δικαίωμα να εισέρχονται στην Ιστοσελίδα και ούτε να την χρησιμοποιούν. Σε περίπτωση όπου εισέλθετε στην Ιστοσελίδα έκτος Ελλάδος, αναλαμβάνετε εσείς το ρίσκο και είστε υποχρεωμένοι να συμμορφώνεστε με τους νόμους της χώρας σας. Το εφαρμοστέο δίκαιο για αυτήν την Σύμβαση και την Σύμβαση Υπηρεσιών (εάν έχετε), είναι το ελληνικό και αρμόδια δικαστήρια για κάθε αξίωση που ενδεχομένως προκύψει από τη Σύμβαση ή τη Σύμβαση Υπηρεσιών είναι αποκλειστικά αυτά της Ελλάδας. Η μοναδική σχέση που έχετε με την Kariera είναι η σχέση αυτή που προκύπτει από την Σύμβαση και την Σύμβαση Υπηρεσιών (εάν έχετε). Τυχόν ακυρότητα κάποιου όρου της Σύμβασης δεν επιφέρει ακυρότητα της Σύμβασης και της Σύμβασης Υπηρεσιών (εάν έχετε). Όλες οι διατάξεις της Συμβάσεως συνεχίζουν να ισχύουν και μετά τη λύση αυτής, εκτός από εκείνες οι οποίες παρέχουν πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή χρήση αυτής και υποχρεούστε άμεσα με τη λύση αυτής να μην έχετε την οποιαδήποτε πρόσβαση ή να προβαίνετε σε οποιαδήποτε χρήση αυτής. Δεν δικαιούστε να μεταβιβάσετε ή να εκχωρήσετε σε τρίτο πρόσωπο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχετε σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση. Η μη άσκηση ή η μη έγκαιρη άσκηση από τους συμβαλλόμενους οποιουδήποτε από τα δικαιώματά τους που προβλέπονται από την παρούσα σύμβαση ή απορρέουν από το νόμο, σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατό να θεωρηθεί ή να ερμηνευθεί ως σιωπηρή παραίτηση από τα δικαιώματά του αυτά, τα οποία θα μπορούν να ασκούν οποτεδήποτε.

Έκθεμα Α – Κανόνες της Εταιρείας, σχετικά με την Τοποθέτηση Εγγράφων στην Ιστοσελίδα και Ασφάλεια. Η Kariera δύναται κατά τη διακριτική της ευχέρεια να αναστείλει και να τερματιστεί την χρήση της Ιστοσελίδας για τους Χρήστες που παραβιάζουν τους Κανόνες. Η Kariera έχει το δικαίωμα να τροποποιεί τους Κανόνες κατά την διακριτική της ευχέρεια.

Α1. Κανόνες για την Τοποθέτηση Εγγράφων. (α) Το Έγγραφο σας δεν μπορεί να περιέχει: (i) URLs ή παραπομπές σε άλλες ιστοσελίδες με σκοπό την διαφήμιση (για να διαφημίσετε την εταιρεία σας ή την ιστοσελίδα σας, δείτε την σελίδα που σχετίζεται με τις πληροφορίες διαφήμισης ή επικοινωνήστε με το τμήμα πωλήσεων), (ii) Υλικό που συνιστά πνευματική ιδιοκτησία (έκτος εάν είστε εσείς ο ιδιοκτήτης αυτών των δικαιωμάτων ή έχετε αποκτήσει την άδεια από τον ιδιοκτήτη να χρησιμοποιείτε και να τοποθετείτε στην Ιστοσελίδα το προστατευόμενο υλικό), (iii) εμπορικά μυστικά (έκτος εάν είστε εσείς ο ιδιοκτήτης αυτών των δικαιωμάτων ή έχετε αποκτήσει την άδεια από τον ιδιοκτήτη να τα χρησιμοποιείτε και να τα τοποθετείτε στην Ιστοσελίδα), (iv) υλικό που παραβιάζει οποιαδήποτε άλλα πνευματικά δικαιώματα ή παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα ή τα δικαιώματα δημοσιότητας άλλων, (v) οτιδήποτε είναι πορνογραφικό, χυδαίο, ψευδές, συκοφαντικό, υβριστικό, απειλητικό, ενοχλητικό, ανακριβές, προσβλητικό, βίαιο, σεξουαλικό, χυδαίο, συνιστά συκοφαντική δυσφήμιση ή παρενόχληση, ή (vi) οτιδήποτε γελοιοποιεί ή είναι προσβλητικό για άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο . (β) Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε τα Έγγραφα σας για: (i) να υποκρίνεστε κάποιο άλλο άτομο, είτε αυτό το άτομο είναι ζωντανό είτε νεκρό, (ii) να τοποθετείτε ψευδείς, ανακριβείς ή παραπλανητικές πληροφορίες/Έγγραφα στην Ιστοσελίδα, (iii) να τοποθετείτε διαφημίσεις και επαγγελματικές προτάσεις, (iv) να τοποθετείτε επιστολές αλυσίδας (chain letters), (v) να τοποθετείτε γνώμες ή ανακοινώσεις, είτε εμπορικές ή άλλες. (γ) Το Έγγραφο σας πρέπει να περιέχει επαρκείς λεπτομέρειες ώστε να επικοινωνεί στον Υποψήφιο Εργαζόμενο ξεκάθαρα τη φύση της θέσης εργασίας, τις προδιαγραφές και τα προσόντα που απαιτούνται για τη θέση εργασίας. Έγγραφα που ενθαρρύνουν τον Υποψήφιο Εργαζόμενο να στείλει ηλεκτρονική αλληλογραφία με περισσότερες πληροφορίες, δεν επιτρέπονται. Έγγραφα από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο που χρεώνει ένα ποσό ή που περιορίζει την πρόσβαση σε ορισμένα βιογραφικά σημειώματα, απαγορεύονται. (δ) Η Kariera δεν έχει την ευθύνη ή την υποχρέωση να ελέγχει τα Έγγραφα τα όποια δημοσιεύονται και τοποθετούνται στην Ιστοσελίδα από τους Υποψηφίους Εργαζομένους ή τους Εργοδότες, αλλά δύναται να κάνει τυχαίο δειγματοληπτικό έλεγχο. Έγγραφα τα οποία βρεθούν να παραβιάζουν τους ανωτέρω κανόνες μπορούν να αφαιρεθούν από την Kariera, κατά την διακριτική ευχέρεια αυτής.

Α2. Κανόνες Διαχείρισης (α) Δεν επιτρέπεται να απαντάτε και να ανταποκρίνεστε σε δημοσιεύσεις για οποιοδήποτε άλλο λόγο ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο παρά μόνο για να κάνετε αίτηση για μια θέση εργασίας ή για να προβείτε σε περαιτέρω επικοινωνία με τον Εργοδότη). Η επικοινωνία από τους ανταγωνιστές μας με σκοπό την παρακίνηση εργαζομένων της Kariera δεν επιτρέπεται. (β) Δεν επιτρέπεται να στέλνετε στους Χρήστες junk email (γ) Προφυλάξτε τον κωδικό εισόδου (password) σας. Είσαστε υπεύθυνοι να κρατάτε εμπιστευτικό τον κωδικό σας και τις πληροφορίες σας. Αν άλλοι χρησιμοποιήσουν τον κωδικό σας για να τοποθετήσουν και να δημοσιεύσουν ακατάλληλο υλικό, διακινδυνεύετε να σας αφαιρεθεί η άδεια πρόσβασης. Συμφωνείτε να πληροφορείτε την Kariera για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση της εγγραφής σας και του κωδικού πρόσβασής σας. (δ) Να καταγγέλλετε οποιαδήποτε ακατάλληλα δημοσιεύματα ή συμπεριφορά επικοινωνώντας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών. (ε) Δεν έχετε το δικαίωμα να διαγράφετε και να διορθώνετε υλικό που έχει τοποθετηθεί και δημοσιευτεί από κάποιο άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. (στ) Αν κατά την χρονική διάρκεια της Σύμβασης η Kariera εύλογα θεωρεί πως: (i) Παραπλανήσατε την Kariera σχετικά με τις επαγγελματικές σας πρακτικές ή/και υπηρεσίες. (ii) Προμηθευτήκατε υπηρεσίες που δεν αντιπροσωπεύουν την επιχείρησή σας, τότε η Kariera διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει αυτήν την Σύμβαση. (ζ) Η Kariera δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει την συμπεριφορά των Χρηστών της, άλλα δύναται να ερευνήσει και να ανταποκριθεί σε καταγγελίες παραβιάσεων.

Α3. Κανόνες Ασφάλειας (α) Απαγορεύεται οι Χρήστες να παραβιάσουν ή να επιχειρήσουν να παραβιάσουν την ασφάλεια της Ιστοσελίδας, όπως ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά: (i) να έχετε πρόσβαση σε δεδομένα που δεν προορίζονται για κάποιο Χρήστη ή να κάνετε σύνδεση σε διακομιστή (server) ή λογαριασμό που δεν έχετε δικαίωμα πρόσβαση ως Χρήστης, (ii) προσπάθειες να διερευνήσετε ή να δοκιμάσετε τα ευπαθεί σημεία του συστήματος ή του δικτύου ή να παραβιάσατε μέτρα ασφαλείας ή μέτρα πιστοποίησης χωρίς εξουσιοδότηση, (iii) προσπάθειες να παρεμποδίσετε την υπηρεσία σε οποιονδήποτε Χρήστη, (iv) να στέλνετε αυτοματοποιημένα email, στα οποία περιλαμβάνονται προωθητικές ενέργειες και/η διαφημίσεις προϊόντων ή υπηρεσιών (v) να πλαστογραφήσετε οποιαδήποτε πληροφορία. Παραβιάσεις του συστήματος ή της ασφάλειας του δικτύου μπορεί ενδεχομένως να οδηγήσουν σε αστική ή ποινική ευθύνη. (b) Η παραβίαση αυτών των Κανόνων Ασφαλείας μπορεί να οδηγήσει σε αστικές ή ποινικές διώξεις.

Η Kariera θα ερευνήσει συμβάντα που πιθανόν να σχετίζονται με τέτοιες παραβιάσεις και δύναται να εμπλέξει και να συνεργαστεί με τις αστυνομικές αρχές για την δίωξη των Χρηστών που σχετίζονται με τέτοιες παραβιάσεις.

Μια εγγραφή, πολλές ευκαιρίες!Εγγράψου στο newsletter μας, για να λαμβάνεις πρώτος/η συμβουλές για την καριέρα σου & νέες θέσεις εργασίας.

Κάνοντας κλικ στο κουμπί «Εγγραφή», επιβεβαιώνω ότι το kariera.gr να μπορεί να με πληροφορεί σχετικά με υπηρεσίες. Γνωρίζω πως μπορώ να σταματήσω το kariera.gr να επικοινωνεί μαζί μου, πατώντας unsubscribe.