Η θέση Senior Full Stack Java Developer έχει αποθηκευτεί.

Συνέχεια

Αίτηση;

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε το email σας για να ξεκινήσει η διαδικασία της αίτησης.
Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου.

Η θέσης εργασίας αποθηκεύτηκε με επιτυχία

Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για να αποθηκεύσετε αυτήν τη θέση εργασίας

Αποθηκεύετε αυτή τη θέση εργασίας ως εξής:

GR
αποτελέσματα

Senior Full Stack Java Developer από την εταιρεία Deloitte

4 ημέρες για να κάνετε αίτηση
Πλήρης Απασχόληση
Θεσσαλονίκη

Περιγραφή Θέσης

What Impact will you make?
YOUR OPPORTUNITY


We are currently seeking for enthusiastic team players to become part of our dynamic Consulting team in our offices in Thessaloniki. A Deloitte Senior Full Stack Developer is at the cutting edge of innovation, using best in class technologies and creative problem-solving techniques to help our clients’ manage technology and business challenges. Our diverse and passionate team is encouraged to use agile techniques in the development, delivery and on-going management of software solutions that solve complex business issues.

You will play a vital role in conceiving strategies for our clients, planning the implementation of the strategy, and then, bottom line, delivering it. If you can apply yourself with creativity and rigor, have exceptional hands-on problem solving skills and can adapt rapidly to changing circumstances, you will find there are countless opportunities to progress. 


YOUR ROLE AND RESPONSIBILITIES


Your role as a Senior Full Stack Java Developer will focus on the delivery of client engagements, by understanding objectives for clients and Deloitte, aligning your own work to objectives and setting personal priorities, teaming with others across businesses and borders and taking accountability for own and team results. In this role, you will build relationships and exercise your communication skills in order to positively influence your peers and other stakeholders. You will commit to personal learning and development by actively seeking opportunities for growth, you will share knowledge and experience with others, and act as a strong brand ambassador, embracing our purpose and values in order to put these into practice in your professional life.

During your tenure as a Senior Developer, you will demonstrate and develop your ability to:

• Build and contribute domain thought-ware for use by the network
• Responsible for technical architecture, interfaces, guidance to development team on technology stack.
• Select appropriate methods for collecting and analyzing data, and develop informed recommendations that shape or support the client’s business strategy
• Address client business challenges in the intersection of process and technology
• Produce a high quality work product and collaborate with others to deliver a superior client experience
• Deliver key messages with clarity, confidence and poise to instill confidence in clients
• Incorporate financial information when evaluating strategic options
• Apply a global and diverse perspective to problem solving
• Understand how business functions operate and how sector trends impact a client’s business
• Organize insights and define a logical flow to tell a story when presenting recommendations
• Design and develop robust, scalable, high performing, high-volume production applications with users across the globe
• Review and recommend improvements to existing system designs and engineering processes.
• Serve as the technical specialist for the organization in the application of advanced concepts, principles, and methods
• Strong visual design sense and appreciation for developing with a client experience focus
• Develop and share reusable assets that can be readily applied to new projects
• Performs quality checks on processes and delivered project artefacts
• Expert in service oriented architecture and latest trends in technology


OUR REQUIREMENTS


To qualify for the role you must have:

• University Degree in Computer Engineering / Science, Mathematics, Information Technology or related field
• Master’s Degree in Information Technology or Computer Engineering / Science
• Solid understanding of enterprise software design patterns and data structures; demonstrated experience with the Software Development lifecycle process; experience with JUnit and test driven development
• At least 5 years of Front-end Coding and Design (HTML/CSS/JS Angular/REACT, AXIS, JAX-WS, JAX-RS, JAXB, WSDL, XML (SAX, JAXB, JDOM), Java RCP/RAP/SWT)
• At least 5 years of Back-end Coding and Design in Java (Java Spring Boot, Spring Core, of Spring, Hibernate, Java/J2EE, REST/SOAP, Service Oriented Architectures, JDBC)
• Working knowledge of App Servers, Web Servers, Databases, Web Services, UML and Development tools (e.g. Ant, Maven, Eclipse), GIT, SVN
• Solid knowledge of build and tracking tools e.g. Jenkins, Bug Tracking, Jira, Sonar
• Experience with responsive layout and design, preferably with Bootstrap framework
• Strong debugging skills on Developer Tools of the browser and Working with Cross Browser UI
• Familiarity with RESTful APIs to connect web applications to backend services
• Agile/SCRUM Software Development Process experience will be considered a plus
• Analytical and project management skills
• Experience in Financial Services Sector will be considered a plus
• Ability to help clients maximize the potential of analytics and information to support their business objectives
• Ability to design data-based solutions that enable the client’s technology agenda, and communicate market trends and potential impacts effectively to the client
• Ability to define a structure to help clients manage data to better deliver information and insights to improve organizational performance
• Strong interpersonal and communications skills in English
• Military obligations fulfilled for male candidates
• Experience in Financial Services Sector will be considered a plus


ABOUT CONSULTING
 
Five core competency areas make up our Consulting service line:

•       Strategy, Analytics and M&A

•       Customer and Marketing

•       Core Business Operations

•       Human Capital

•       Enterprise Technology and Performance


We exist to solve complex problems
 
Our consultants are renowned for their straightforward approach to solving some of the world’s largest and most complex business challenges. Each member of our Consulting team is energized by the challenge a seemingly inscrutable problem presents. Our distinctiveness lies in our refusal to accept a problem at face value - we draw on the depth of our shared insight to ask the right questions, and it’s these questions that uncover answers - answers with impact.
 
We are committed to collaboration
 
Our role is to unlock potential for growth and innovation. We believe this requires real collaboration – with our own networks and with our clients. It is why we commit to truly getting under the skin of our client’s needs, developing a full appreciation for their environment, goals and ambitions. We are also unafraid to challenge.  In so doing, we build long-term and trusted affinities.
 
We create long-term, sustainable impact
 
We often work hand-in-hand with our clients to help find the right solution and to help apply that solution. Our aim is to leave behind ambassadors who are equipped to continue the transformation we began. For us, it is about embedding sustainable change, allowing the impact of our insight to be felt for a long time to come.


WHY DELOITTE 


At Deloitte, we create positively differentiated work experiences that enable our people to feel valued and achieve their full potential. We value difference, and embrace people with diverse backgrounds and thinking styles. Knowing that people work best in different ways, we are happy to discuss alternative arrangements if the working pattern you are looking for is not specifically indicated.


ABOUT DELOITTE
 
Our services
 
Deloitte offers Global professional services that include Audit, Risk Advisory, Tax, Consulting and Financial Advisory. Our approach combines insight and innovation from multiple disciplines with global business and industry expertise to help our clients excel anywhere in the world.
 
We deliver outstanding impact on the reputation and success of our clients, in Greece and globally. In pursuing this we contribute to a sustainable and prosperous society, and are firm believers in the positive impact business can and should have on the world it operates within.
 
Our Purpose
 
Our purpose, “To make an impact that matters for our clients, our people and society “- defines who we are and what we stand for. This is not about size; it is about being the first choice. The first choice for the largest and most influential clients and the first choice for the best talent.
 
Our values
 
At Deloitte, we foster a collaborative culture where talented individuals can produce their best work. We value innovative thinking, diverse insights and a genuinely distinctive level of customer service through our expertise and professionalism.
 
We value difference, with respect at the heart of our inclusive culture.
 
Our talent experience
 
From day one at our firm, practitioners are part of a community. Our development and career progression framework will help them develop the skills and capabilities to succeed. The wellness of our people and the ability to offer agile working arrangements is at the centre of our unique talent experience. We create a workplace that encourages collaboration, creativity, inclusiveness to ensure our staff are supported, encouraged and feel a sense of purpose and meaning in what they do each day.
 
This document has been prepared by Deloitte Alexander Competence Center Single Member Societe Anonyme of Business Consultants.  
Deloitte Alexander Competence Center Single Member Societe Anonyme of Business Consultants, a Greek company, registered in Greece with registered number 144724504000 and its registered office at Thessaloniki, Municipality of Pylaia - Chortiatis of Thessaloniki, Vepe Technopolis Thessaloniki (5th and 3rd street), is one of the Deloitte Central Mediterranean S.r.l. (“DCM”) Countries. DCM, a company limited by guarantee registered in Italy with registered number 09599600963 and its registered office at Via Tortona no. 25, 20144, Milan, Italy is one of the Deloitte NSE LLP Geographies. Deloitte NSE LLP is a UK limited liability partnership and member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”).
DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL, Deloitte NSE LLP and Deloitte Central Mediterranean S.r.l. do not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more about our global network of member firms.
This document and its contents are confidential and prepared solely for your use, and may not be reproduced, redistributed or passed on to any other person in whole or in part, unless otherwise expressly agreed with you. No other party is entitled to rely on this document for any purpose whatsoever and we accept no liability to any other party, who is provided with or obtains access or relies to this document.

© 2020 Deloitte Central Mediterranean. All rights reserved.Κωδικός αναφοράς

200000IA

Όμοιες Θέσεις

Στείλτε μου όμοιες θέσεις

Ευχαριστούμε. Θα σας στείλουμε θέσεις που ταιριάζουν με