Η θέση SAP Professionals έχει αποθηκευτεί.

Συνέχεια

Αίτηση;

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε το email σας για να ξεκινήσει η διαδικασία της αίτησης.
Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου.

Η θέσης εργασίας αποθηκεύτηκε με επιτυχία

Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για να αποθηκεύσετε αυτήν τη θέση εργασίας

Αποθηκεύετε αυτή τη θέση εργασίας ως εξής:

GR
αποτελέσματα
Πλήρης Απασχόληση
Αθήνα

Περιγραφή Θέσης

SAP PROFESSIONALS – CONSULTING – ENTERPRISE TECHNOLOGY & PERFORMANCE - SAP

What Impact will you make?

YOUR OPPORTUNITY

We are currently looking for enthusiastic SAP Junior and Experienced Consultants to join our established, highly motivating and dynamic Enterprise Technology and Performance team in Athens. 

Deloitte is the first ranked consulting company delivering business advisory and technology enabled business transformations across the globe. Within Deloitte, the Enterprise Technology and Performance team focuses on delivering trusted high-end technology advisory services.

Deloitte is one of the largest SAP practices in the world and a Tier 1 Global SAP Partner since 1989, currently employing more than SAP Professionals worldwide.

Should you be an SAP enthusiast, with a great affinity for the business side of a problem, interested in helping our clients maximize the value of their customer relationships, passionate about improving processes and motivated to take on new challenges across industries, in Greece as well as internationally, this is the opportunity to do so.  

At Deloitte, you will gain exposure to a variety of industries and business models, accelerating your career growth and professional development.

YOUR ROLE AND RESPONSIBILITIES

During your role as a Consultant, you will focus on the accountable and proactive execution of assigned projects, aligning priorities and objectives to client’s needs, exhibiting full ownership regarding quality of own work and showing your personal commitment to our purpose “make an impact that matters”.

During your tenure, you will demonstrate and develop the ability to:

•        Implement and deploy complex SAP solutions in the areas of Financials, Supply Chain and Logistics, Enterprise Performance Management and Industry Solutions.

•        Apply SAP and Deloitte methodologies, tools and accelerators to support the implementation of SAP solutions

•        Stay up to date with the SAP latest innovations, new products & enhancements and apply them accordingly to client issues when needed

•        Obtain & maintain certifications in SAP areas of expertise

•        Recognize technology as a business enabler and work with business analysts to understand business process and requirements

•        Apply technology fundamentals to client situations

•        Team with others to produce a high quality work product to ensure a superior client experience

•        Maintain a positive, professional attitude and adapt to changing priorities to instill confidence in team

•        Value and consider the diverse perspectives and backgrounds of colleagues and clients 

OUR REQUIREMENTS

 • Bachelor's Degree in Finance, Business Administration, Supply Chain, Computer Science or Information Systems. Post-graduate degree will be considered a strong asset.

 • A background and experience in the area of financials, operations, logistics and supply chain within professional services sector (business and/or technology consulting) or relevant industry experience in the sectors of Financial Services (Banking and Insurance), Consumer Business, Retail and Utilities
   

 • A background and familiarity with SAP solutions (ECC, S/4HANA, Ariba, Concur, BPC, BW, SAC) as key user or functional solution consultant, in the following ERP modules and SAP solutions: Financials (FI/CO/TR/CM/FM and EPM solutions such as SAP BPC, Disclosure Management), Supply Chain and Logistics (SD/MM/WM/PM/PP/QM, SAP Ariba). Other SAP industry or line-of business specific knowledge will be considered as a strong asset.

 • A relevant experience of 1-3 years for junior and 4+ for experienced roles.

 • Adeptness in defining systems implementation strategy, conducting workshops and collecting user requirements, designing and prototyping, testing, training, defining support procedures, and implementing practical business solutions under multiple deadlines

 • Ability to implement technology-enabled business solutions for clients as part of a high-talent team

 • Ability to collaborate with clients, provide guidance on functionality, transfer knowledge, and train end-users

 • Excellent command in spoken and written English and Greek language

 • Team player with strong communication (written, verbal & presentation) and analytical skills

 • Commitment to gaining exposure to multiple industries

 • Ability to work under pressure and maintain a professional demeanor

 • Military obligations fulfilled for male candidates
   

ABOUT CONSULTING

Five core competency areas make up our Consulting service line: 

•       Strategy, Analytics and M&A

•       Customer and Marketing

•       Core Business Operations

•       Human Capital

•       Enterprise Technology and Performance

We exist to solve complex problems 

Our consultants are renowned for their straightforward approach to solving some of the world’s largest and most complex business challenges. Each member of our Consulting team is energized by the challenge a seemingly inscrutable problem presents. Our distinctiveness lies in our refusal to accept a problem at face value - we draw on the depth of our shared insight to ask the right questions, and it’s these questions that uncover answers - answers with impact. 

We are committed to collaboration 

Our role is to unlock potential for growth and innovation. We believe this requires real collaboration – with our own networks and with our clients. It’s why we commit to truly getting under the skin of our client’s needs, developing a full appreciation for their environment, goals and ambitions. We’re also unafraid to challenge.  In so doing, we build long-term and trusted affinities. 

We create long-term, sustainable impact  

We often work hand-in-hand with our clients to help find the right solution and to help apply that solution. Our aim is to leave behind ambassadors who are equipped to continue the transformation we began. For us, it’s about embedding sustainable change, allowing the impact of our insight to be felt for a long time to come.
 

WHY DELOITTE

At Deloitte, we create positively differentiated work experiences that enable our people to feel valued and achieve their full potential. We value difference, and embrace people with diverse backgrounds and thinking styles. Knowing that people work best in different ways, we are happy to discuss alternative arrangements if the working pattern you are looking for is not specifically indicated.
 

ABOUT DELOITTE

Our services

Deloitte offers Global professional services that include Audit, Risk Advisory, Tax, Consulting and Financial Advisory. Our approach combines insight and innovation from multiple disciplines with global business and industry expertise to help our clients excel anywhere in the world. 

We deliver outstanding impact on the reputation and success of our clients, in Greece and globally. In pursuing this we contribute to a sustainable and prosperous society, and are firm believers in the positive impact business can and should have on the world it operates within.

Our Purpose 

Our purpose, “To make an impact that matters for our clients, our people and society “- defines who we are and what we stand for. This is not about size, it's about being the first choice. The first choice for the largest and most influential clients, and the first choice for the best talent.

Our values 

At Deloitte we foster a collaborative culture where talented individuals can produce their best work. We value innovative thinking, diverse insights and a genuinely distinctive level of customer service. We value difference, with respect at the heart of our inclusive culture, and we support agile working arrangements.

Our talent experience

From day one at our firm, practitioners are part of a community. Our development and career progression framework will help them develop the skills and capabilities to succeed. The wellness of our people and the ability to offer agile working arrangements is at the centre of our unique talent experience. We create a workplace that encourages collaboration, creativity, inclusiveness to ensure our staff are supported, encouraged and feel a sense of purpose and meaning in what they do each day.

Sounds like the sort of role for you? Apply now.
 

This document has been prepared by Deloitte Business Solutions Societe Anonyme of Business Consultants, Deloitte Certified Public Accountants Societe Anonyme and Deloitte Alexander Competence Center Single Member Societe Anonyme of Business Consultants. 
 
Deloitte Business Solutions Societe Anonyme of Business Consultants, a Greek company, registered in Greece with registered number 000665201000 and its registered office at Marousi Attica, 3a Fragkokklisias & Granikou str., 151 25, Deloitte Certified Public Accountants Societe Anonyme, a Greek company, registered in Greece with registered number 0001223601000 and its registered office at Marousi, Attica, 3a Fragkokklisias & Granikou str., 151 25 and Deloitte Alexander Competence Center Single Member Societe Anonyme of Business Consultants, a Greek company, registered in Greece with registered number 144724504000 and its registered office at Thessaloniki, Municipality of Pylaia - Chortiatis of Thessaloniki, Vepe Technopolis Thessaloniki (5th and 3rd street), are one of the Deloitte Central Mediterranean   (“DCM”) countries. DCM, a company limited by guarantee registered in Italy with registered number 09599600963 and its registered office at Via Tortona no. 25, 20144, Milan, Italy is one of the Deloitte NSE LLP geographies. Deloitte NSE LLP is a UK limited liability partnership and member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee. 
 
Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), its global network of member firms and their related entities (collectively, the “Deloitte organization”). DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) and each of its member firms and related entities are legally separate and independent entities, which cannot obligate or bind each other in respect of third parties. DTTL and each DTTL member firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of any of each other. DTTL does not provide services to clients. Please see  / about to learn more. 
 
DTTL, Deloitte NSE LLP and Deloitte Central Mediterranean   do not provide services to clients. Please see   to learn more about our global network of member firms. 
 
Deloitte is a leading global provider of audit and assurance, consulting, financial advisory, risk advisory, tax and related services. Our global network of member firms and related entities in more than 150 countries and territories serves four out of five Fortune Global 500® companies. Learn how Deloitte’s approximately 312,000 people make an impact that matters at 
 
This communication contains general information only, and Deloitte Business Solutions Societe Anonyme of Business Consultants, Deloitte Certified Public Accountants Societe Anonyme and Deloitte Alexander Competence Center Single Member Societe Anonyme of Business Consultants, is not, by means of this communication, rendering professional advice or services. Before making any decision or taking any action that may affect your finances or your business, you should consult a qualified professional adviser. No entity in the Deloitte organization shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this communication. Deloitte organization refers to Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), its global network of member firms and their related entities collectively. 

© 2020 For more information contact Deloitte Central Mediterranean. 

Κωδικός αναφοράς

1900018L

Όμοιες Θέσεις

Στείλτε μου όμοιες θέσεις

Ευχαριστούμε. Θα σας στείλουμε θέσεις που ταιριάζουν με