Η θέση Assurance Senior / Assistant Manager – Audit & Assurance έχει αποθηκευτεί.

Συνέχεια

Αίτηση;

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε το email σας για να ξεκινήσει η διαδικασία της αίτησης.
Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου.

Η θέσης εργασίας αποθηκεύτηκε με επιτυχία

Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για να αποθηκεύσετε αυτήν τη θέση εργασίας

Αποθηκεύετε αυτή τη θέση εργασίας ως εξής:

GR
αποτελέσματα

Assurance Senior / Assistant Manager – Audit & Assurance από την εταιρεία Deloitte

Πλήρης Απασχόληση
Αθήνα

Περιγραφή Θέσης

ASSURANCE SENIOR / ASSISTANT MANAGER – AUDIT & ASSURANCE

What Impact will you make?

YOUR OPPORTUNITY

We are currently seeking for enthusiastic team players to become part of our dynamic Assurance (Accounting Advisory) team in our offices in Athens. Deloitte expands its Accounting Advisory team, having great ambitions for the future and wanting you to be a part of surging our Accounting Advisory practice in Greece.

Our Accounting Advisory provides a variety of services responding to our clients’ needs, exploiting our experience and expertise. We mainly provide Accounting Advisory services in relation to complex accounting treatments under IFRS / US GAAP, implementation of new accounting standards & GAAP conversion. In addition, we help our clients in areas relating to financial controls by performing accounting diagnostics and providing business process solutions. Our palette of services include also audit related services as well as the Disruptive Events Assurance, covering aspects such as IPO readiness, mergers, acquisitions & carve outs.

Successful candidates will demonstrate both their ability to enhance their skills and work efficiently, under the support of more senior team members. We are seeking exceptional candidates who have the commitment to join a world-class client delivery organization that is part of one of the world's premier consulting firms.

YOUR ROLE AND RESPONSIBILITIES

Your role as a Senior/Assistant Manager in our Assurance team will focus on the delivery of client engagements, by understanding objectives for clients and Deloitte, aligning your own work to objectives and setting personal priorities, teaming with others across businesses and borders and taking accountability for your own and the team’s results. In this role, you will build relationships and exercise your communication skills in order to positively influence your peers and other stakeholders. You will commit to personal learning and development by actively seeking opportunities for growth, you will share knowledge and experience with others, and act as a strong brand ambassador, embracing our purpose and values in order to put these into practice in your professional life.

During your tenure, you will demonstrate and develop the ability to:

 • Produce a high quality work product and collaborate with your colleagues to deliver a superior client experience
 • Understand how business functions operate and how sector trends impact a client’s business
 • Select appropriate methods for collecting and analyzing data, and develop informed recommendations that shape or support the client’s business strategy
 • Deliver key messages with clarity, confidence and poise to instill confidence in clients
 • Apply a global and diverse perspective to problem solving
 • Address client business challenges in the intersection of process and technology

OUR REQUIREMENTS

Specifically, candidates should possess the following attributes:

 • 3-5 years of relevant working experience (i.e. external audit, accounting advisory) in an audit & consulting firm.
 • Relevant professional qualification (ACA, ACCA or equivalent), in progress or completed
 • Master’ degree from top-tier universities in Accounting, Finance, Risk, Economics Mathematics, Statistics or related subject will be considered an asset
 • Very good knowledge of the IFRS Accounting Framework
 • Proficient user of MS Office
 • Strong oral and written Greek & English language communication skills
 • Military obligations fulfilled for male candidates

ABOUT ASSURANCE (ACCOUNTING ADVISORY)

At Deloitte, Assurance is the insight we provide and the trust our work inspires. We leverage the skillsets of accounting professionals to enhance stakeholder confidence in client decisions that drive markets and organizations. In a quickly changing and complex world where new risks emerge all the time, the focus on Assurance actively explores new points of view and fresh ways to generate valuable insights. Deloitte provides assurance on complex accounting matters, transactional events, finance organizations, internal financial controls, and on an ever-expanding range of topics.

WHY DELOITTE

At Deloitte, we create positively differentiated work experiences that enable our people to feel valued and achieve their full potential. We value difference, and embrace people with diverse backgrounds and thinking styles.

ABOUT DELOITTE“

Our services

Deloitte offers integrated services that include Audit and Assurance, Consulting, Financial Advisory, Risk Advisory, Tax and Legal. Our approach combines insight and innovation from multiple disciplines with global business and industry expertise to help our clients excel anywhere in the world. We deliver outstanding impact on the reputation and success of our clients, in Greece and globally. In pursuing this we contribute to a sustainable and prosperous society, and are firm believers in the positive impact business can and should have on the world it operates within.

Our purpose

We are led by a purpose, to make an impact that matters with clients, people and society. This purpose defines who we are and what we stand for. It's not about being the biggest. It’s about being the first choice for the largest and most influential clients, and the first choice for the best talent.

Our values

At Deloitte we foster a collaborative culture where talented individuals can produce their best work. We value innovative thinking, diverse insights and a genuinely distinctive level of customer service through our expertise and professionalism. We value difference, with respect at the heart of our inclusive culture.

Our talent experience

From day one at our firm, practitioners are part of a community. Our development and career progression framework will help them develop the skills and capabilities to succeed. The wellness of our people and the ability to offer agile working arrangements is at the center of our unique talent experience. We create a workplace that encourages collaboration, creativity, inclusiveness to ensure our staff are supported, encouraged and feel a sense of purpose and meaning in what they do each day.

Sounds like the sort of role for you? Apply now.
 

All applications will be considered without distinction, in accordance with our values and in line with our inclusive culture.

Deloitte enhances all diversity as a source of innovation and individual and collective wealth. Please, visit our website for more information.

This document has been prepared by Deloitte Business Solutions Societe Anonyme of Business Consultants, Deloitte Certified Public Accountants Societe Anonyme and Deloitte Alexander Competence Center Single Member Societe Anonyme of Business Consultants. 
 
Deloitte Business Solutions Societe Anonyme of Business Consultants, a Greek company, registered in Greece with registered number 000665201000 and its registered office at Marousi Attica, 3a Fragkokklisias & Granikou str., 151 25, Deloitte Certified Public Accountants Societe Anonyme, a Greek company, registered in Greece with registered number 0001223601000 and its registered office at Marousi, Attica, 3a Fragkokklisias & Granikou str., 151 25 and Deloitte Alexander Competence Center Single Member Societe Anonyme of Business Consultants, a Greek company, registered in Greece with registered number 144724504000 and its registered office at Thessaloniki, Municipality of Pylaia - Chortiatis of Thessaloniki, Vepe Technopolis Thessaloniki (5th and 3rd street), are one of the Deloitte Central Mediterranean S.r.l. (“DCM”) countries. DCM, a company limited by guarantee registered in Italy with registered number 09599600963 and its registered office at Via Tortona no. 25, 20144, Milan, Italy is one of the Deloitte NSE LLP geographies. Deloitte NSE LLP is a UK limited liability partnership and member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee. 
 
Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), its global network of member firms and their related entities (collectively, the “Deloitte organization”). DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) and each of its member firms and related entities are legally separate and independent entities, which cannot obligate or bind each other in respect of third parties. DTTL and each DTTL member firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of any of each other. DTTL does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/ about to learn more. 
 
DTTL, Deloitte NSE LLP and Deloitte Central Mediterranean S.r.l. do not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more about our global network of member firms. 
 
Deloitte is a leading global provider of audit and assurance, consulting, financial advisory, risk advisory, tax and related services. Our global network of member firms and related entities in more than 150 countries and territories serves four out of five Fortune Global 500® companies. Learn how Deloitte’s approximately 312,000 people make an impact that matters at www.deloitte.com
 
This communication contains general information only, and Deloitte Business Solutions Societe Anonyme of Business Consultants, Deloitte Certified Public Accountants Societe Anonyme and Deloitte Alexander Competence Center Single Member Societe Anonyme of Business Consultants, is not, by means of this communication, rendering professional advice or services. Before making any decision or taking any action that may affect your finances or your business, you should consult a qualified professional adviser. No entity in the Deloitte organization shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this communication. Deloitte organization refers to Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), its global network of member firms and their related entities collectively. 

© 2021 For more information contact Deloitte Central Mediterranean. 

Κωδικός αναφοράς

21000194

Όμοιες Θέσεις

Στείλτε μου όμοιες θέσεις

Ευχαριστούμε. Θα σας στείλουμε θέσεις που ταιριάζουν με