Η θέση Χειριστής Λειτουργίας έχει αποθηκευτεί.

Συνέχεια

Αίτηση;

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε το email σας για να ξεκινήσει η διαδικασία της αίτησης.
Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου.

Η θέσης εργασίας αποθηκεύτηκε με επιτυχία

Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για να αποθηκεύσετε αυτήν τη θέση εργασίας

Αποθηκεύετε αυτή τη θέση εργασίας ως εξής:

GR
αποτελέσματα

Χειριστής Λειτουργίας από την εταιρεία Optimal HR Group

Αδιάφορο
Κως

Περιγραφή Θέσης

Η Optimal HR Group για λογαριασμό πελάτη της, Εταιρείας Εμπορίας Πετρελαιοειδών προϊόντων, αναζητά προσωπικό για τη θέση Χειριστή Λειτουργίας, για να απασχοληθεί στην εγκατάσταση καυσίμων της εταιρείας στην Κω.

Κύρια Καθήκοντα:

• Εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών-οδηγιών λειτουργίας και ασφάλειας κατά την εκτέλεση της εργασίας του
• Υλοποίηση του ημερήσιου προγράμματος εργασιών που έχει εκπονηθεί από τους συντονιστές
• Υλοποίηση και επίβλεψη της ασφαλούς παραλαβής και αποθήκευσης των προϊόντων στις εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες-οδηγίες
• Επίβλεψη της ορθής εφαρμογής της διαδικασίας φόρτωσης των Β/Φ στο ΣΦΒΟ με σκοπό την υλοποίηση του καθημερινού προγράμματος φορτώσεων/εκφορτώσεων και την εξασφάλιση της έγκαιρης, έγκυρης και ασφαλούς παραλαβής των καυσίμων από πελάτες
• Υλοποίηση και επίβλεψη της ποιοτικής, ποσοτικής και ασφαλούς φορτοεκφόρτωσης των δεξαμενόπλοιων σύμφωνα με τις διαδικασίες-οδηγίες της Δ/νσης, τις νομοθετικές απαιτήσεις και τα διεθνή πρότυπα
• Υλοποίηση και επίβλεψη της ασφαλούς παραλαβής και αποθήκευσης των προσθέτων στις εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες-οδηγίες καθώς και για την ασφαλή ποιοτικά-ποσοτικά ορθή συσκευασία των παραγγελιών προσθέτων για τις περιφερειακές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τις οδηγίες των συντονιστών (εφαρμογή εν όλων ή εν μέρει ανά εγκατάσταση).
• Είναι μέλος της ομάδας πυρασφάλειας ή/και αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης και συμμετέχει είτε σε πραγματικά περιστατικά είτε σε εκπαίδευση των ομάδων αυτών
• Υλοποίηση της ασφαλούς και ορθά ποιοτικής και ποσοτικής πλήρωσης των βαρελιών Avgas, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες-οδηγίες. (εφαρμογή: εγκ/ση Υ.Κ. Ασπρόπυργου)
• Υπεύθυνος για την ευταξία (housekeeping) και ευπρεπή κατάσταση των χερσαίων και λιμενικών εγκαταστάσεων, προκειμένου να αποφεύγονται πιθανοί κίνδυνοι
• Ενημερώνεται και μεριμνά για την ορθή εφαρμογή των διαδικασιών της εταιρείας και εισηγείται τροποποιήσεις για βελτίωση της παραγωγικότητας, της αποτελεσματικότητας και της βελτίωσης του τρόπου εργασίας.
• Χειρίζεται αποκλειστικά τον εξοπλισμό της εγκατάστασης για την ασφαλή λειτουργία του, φροντίζει για την καλή κατάσταση αυτού και αναφέρει οποιαδήποτε αστοχία στους συντονιστές
• Πραγματοποιεί τις βασικές καθημερινές φυσικοχημικές μετρήσεις (ειδικό βάρος και αγωγιμότητα) στο Χημείο της Εγκατάστασης
• Διενεργεί με βάση τις σχετικές διαδικασίες τους προβλεπόμενους ελέγχους  Βυτιοφόρων Οχημάτων   

Ελάχιστα τυπικά προσόντα:

  • Απολυτήριο Λυκείου / Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις


Επιπλέον  Προσόντα
:

  • Εμπειρία 1 τουλάχιστον έτους σε εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών


Κωδικός αναφοράς

n/a

Όμοιες Θέσεις

Στείλτε μου όμοιες θέσεις

Ευχαριστούμε. Θα σας στείλουμε θέσεις που ταιριάζουν με