Η θέση Θέσεις Microsoft.Net Developers έχει αποθηκευτεί.

Συνέχεια

Αίτηση;

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε το email σας για να ξεκινήσει η διαδικασία της αίτησης.
Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου.

Η θέσης εργασίας αποθηκεύτηκε με επιτυχία

Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για να αποθηκεύσετε αυτήν τη θέση εργασίας

Αποθηκεύετε αυτή τη θέση εργασίας ως εξής:

GR
αποτελέσματα
Πλήρης Απασχόληση
Αθήνα
Μισθός αναλόγως προσόντων. Πρόσθετες ανταμοιβές απόδοσης

Περιγραφή Θέσης

Οι θέσεις αφορούν σε μηχανικούς λογισμικού με γνώσεις σε τεχνολογίες Dotnet και ειδικότερα dotnetcore και Web API.

Επιλεγμένοι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν ως μέλη πολυσύνθετων ομάδων μεγάλων έργων ή έργων μεγάλων πελατών. 

Οι θέσεις απαιτούν την κατοχή τίτλου σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης από τους υποψηφίους.

Οι θέσεις εργασίες αφορούν την Αθήνα, όμως αν υποψήφιοι επιθυμούν δίνεται η δυνατότητα εργασίας στο υποκατάστημα της Εταιρείας στην Σπάρτη..

Οι παρακάτω κατηγορίες θέσεων είναι διαθέσιμες:

 • Experienced Developers / Team Leaders (απαιτείται ελάχιστη συναφής εμπειρία τριών ετών).
 • Senior Developers - Team Leaders (απαιτείται ελάχιστη συναφής εμπειρία επτά ετών).
 • Junior Developers (απαιτείται πτυχιακή/διπλωματική εργασία ή προσωπικές ασκήσεις επί συναφών τεχνολογιών).

Τοποθεσία Εργασίας

Οι προσληφθέντες θα εργαστούν σε υποκατάστημα της εταιρείας σε μία από τις παρακάτω τοποθεσίες, σύμφωνα με τη δική τους επιλογή:

 • Καισαριανή (Αθήνα), Αττική, Ελλάς
 • Σπάρτη, Λακωνία, Ελλάς

Απαραίτητα Προσόντα

Για όλες τις θέσεις απαιτούνται:

 • Άριστη γνώση C#.
 • Γνώση Microsoft .Net Core.
 • Πολύ καλή κατανόηση του αντικειμενοστραφούς μοντέλου.
 • Πολύ καλή κατανόηση του σχεσιακού μοντέλου.
 • Τίτλος πανεπιστημιακών σπουδών σε Πληροφορική / Τηλεπικοινωνίες (βασικό πτυχίο ή μεταπτυχιακός τίτλος).


Επίσης τα παρακάτω συνεκτιμούνται αναλόγως επιπέδου εμπειρίας των υποψηφίων:

 • SQL εφαρμοσμένη σε ένα από τα δημοφιλή συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων.
 • Γνώση / εμπειρία Angular, React, HTML5, JS
 • Κανανόηση και ικανότητα εφαρμογής προτύπων σχεδίασης (design patterns).
 • Πιστοποιήσεις στις σχετικές με το αντικείμενο τεχνολογίες.
 • Εξοικείωση με πρόσθετες τεχνολογίες και πρακτικές σχεδίασης και υλοποίησης λογισμικού.


Ειδικά για Senior Delelopers απαιτούνται:

 • Εμπειρία σε σχεδίαση και διαχείριση δοκιμών (καταπόνησης, απόδοσης, ασφαλείας, επαλήθευσης κοκ).
 • Εμπειρία σε διαδικασίες και πλαίσια διασφάλισης ποιότητας λογισμικού.


Επιπλέον Απαραίτητα Μη Τεχνικής Φύσεως Προσόντα

Για την εξέταση μίας υποψηφιότητας απαιτούνται κατ’ ελάχιστον:

 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (Έλληνες υποψήφιοι).
 • Άριστη γνώση Αγγλικής και Ελληνικής Γλώσσας (γραπτής και ομιλουμένης).
 • Ικανότητα παρουσίασης ιδεών και απόψεων με γραπτό και προφορικό λόγο.
 • Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας σε μικρές ή μεγάλες ομάδες.
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.


Επιλεγμένοι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε άσκηση ελέγχου επάρκειας γνώσεων σε συγκεκριμένες τεχνολογίες στις οποίες δηλώνουν ευχέρεια.


Διαδικασία και Όροι Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Οι αιτούντες είναι επιθυμητό να εξειδικεύουν την αίτησή τους, ως προς τις κατηγορίες θέσων που τους αφορούν, εφόσον αυτές αναφέρονται στην παρούσα.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία και τους όρους εκδήλωσης ενδιαφέροντος, παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στο σχετικό κείμενο της CITE, το οποίο θα βρείτε 
εδώ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος αποτελεί αποδοχή των όρων που συνοδεύουν την παρούσα ανακοίνωση.
Κωδικός αναφοράς

20210407DEV

Στείλτε μου όμοιες θέσεις

Ευχαριστούμε. Θα σας στείλουμε θέσεις που ταιριάζουν με