Η θέση ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ έχει αποθηκευτεί.

Συνέχεια

Αίτηση;

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε το email σας για να ξεκινήσει η διαδικασία της αίτησης.
Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου.

Η θέσης εργασίας αποθηκεύτηκε με επιτυχία

Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για να αποθηκεύσετε αυτήν τη θέση εργασίας

Αποθηκεύετε αυτή τη θέση εργασίας ως εξής:

GR
αποτελέσματα

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ από την εταιρεία ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ΑΒΕΕ

Πλήρης Απασχόληση
Kryonerio

Περιγραφή Θέσης


Η Γευσήνους είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες συστηματικής εστίασης που δραστηριοποιείται σε κλειστές αγορές στην Ελλάδα και καλύπτει επισιτιστικές ανάγκες βιομηχανικών εταιριών, εταιριών παροχής υπηρεσιών, νοσοκομειακών μονάδων, εκπαιδευτικών οργανισμών κ.λπ.

Για την κάλυψη αναγκών στη Μονάδα Παραγωγής της στο Κρυονέρι

ζητά

Διευθυντή Παραγωγής

ΣΚΟΠΟΣ

Η οργάνωση και επίβλεψη των χώρων της παραγωγής και των παραγόμενων προϊόντων, λαμβάνοντας υπόψη τις δοθείσες παραγγελίες, τους χώρους εργασίας, τον απαιτούμενο εξοπλισμό και αριθμό ατόμων και τον χρόνο παράδοσης, με παράλληλο έλεγχο όλων των γραμμών παραγωγής προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της μονάδας και η άριστη ποιότητα του αποτελέσματος με την καλύτερη διαχείριση κόστους. Σκοπός, επιπλέον, είναι η καθοδήγηση του προσωπικού στην μέγιστη απόδοσή του ως ομάδα, η στρατηγική λήψη αποφάσεων και η άμεση και αποτελεσματική διαχείριση των καθημερινών ζητημάτων.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 Παρακολουθεί καθημερινά το σύνολο της Μονάδας Παραγωγής  και των φάσεων της παραγωγής διασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία της με το χρονοδιάγραμμα που έχει οριστεί.

 Σχεδιάζει, προγραμματίζει και οργανώνει, σύμφωνα με τις προϋπολογισμένες ανάγκες και τις δυνατότητες της Μονάδας Παραγωγής, τις γραμμές παραγωγής.

 Επανεξετάζει και τροποποιεί τις γραμμές παραγωγής, σε περιπτώσεις που κρίνονται μη αποτελεσματικές ποιοτικά και κοστολογικά.

 Προγραμματίζει, κατευθύνει και συντονίζει τις δραστηριότητες των υπευθύνων βάρδιας.

 Συνεργάζεται στενά με τους τεχνικούς του εργοστασίου ή τους εξωτερικούς συνεργάτες ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή και χωρίς καθυστερήσεις λειτουργία των μηχανών.

 Εποπτεύει και είναι υπεύθυνος για τη ρύθμιση και συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού και την εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση του.

 Εποπτεύει τους χώρους και τον εξοπλισμό της παραγωγής και είναι υπεύθυνος για τη χρηστή αξιοποίησή τους.

 Διαχειρίζεται τα αποθέματα σε συμφωνία με το πλάνο που έχει τεθεί και βελτιστοποιεί τη διακίνηση των Α’ υλών μεταξύ αποθήκης και παραγωγής.

 Συνεργάζεται στενά με τον Διευθυντή Ποιότητας για την ασφάλεια των συστημάτων και μηχανημάτων, εστιάζοντας στα σημεία ελέγχου της παραγωγής και επιβεβαιώνει την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.

 Συμμετέχει στην κατασκευή δειγμάτων (συσκευασιών/ γευμάτων κ.λπ.) που προορίζονται για παραγωγή.

 Ενημερώνεται και εφαρμόζει τις νέες τεχνολογίες και πετυχημένες πρακτικές που επηρεάζουν την παραγωγική διαδικασία, με σκοπό την διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της εταιρείας.

 Συντάσσει αναφορές μέτρησης δεικτών παραγωγής, παρακολούθησης της παραγωγικότητας κ.λπ.

 Συμμετέχει στη διαδικασία επιλογής προσωπικού..

 Επιβλέπει και αξιολογεί το μόνιμο και εποχικό προσωπικό.

 Εξασφαλίζει τη συμμόρφωση όλων των εργαζομένων με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας και παράλληλη εφαρμογή πρακτικών φιλικών προς το περιβάλλον.

 Επικοινωνεί με εξωτερικούς συνεργάτες, εργολάβους, συνεργεία συντήρησης/ επισκευών και, όπου κρίνεται απαραίτητο, με πελάτες/ προμηθευτές.


Προσόντα

 Πτυχίο Ανωτάτης Σχολής

 Μεταπτυχιακές σπουδές στο τομέα των τροφίμων θα θεωρηθούν ως πρόσθετο προσόν

 Προϋπηρεσία τουλάχιστον 7 ετών σε αντίστοιχη θέση στον κλάδο των τροφίμων

 Άριστη χρήση της Αγγλικής γλώσσας

 Άριστη χρήση Η/Υ και συστημάτων MRP (I, II)

 Εμπειρία σε διοίκηση και καθοδήγηση ανθρώπινου δυναμικού  

 Ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας

 Προσανατολισμένος στο αποτέλεσμα

 Ικανότητα γρήγορης επέμβασης και επίλυσης προβλημάτων

Η εταιρία προσφέρει

 Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

 Πρόσθετη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

 Άριστο εργασιακό περιβάλλον

 Συνεχή εκπαίδευση

Κωδικός αναφοράς

n/a

Στείλτε μου όμοιες θέσεις

Ευχαριστούμε. Θα σας στείλουμε θέσεις που ταιριάζουν με