Η θέση TECHNOLOGY STRATEGY SENIOR CONSULTANTS (EU INSTITUTIONS) - CONSULTING – ENTERPRISE TECHNOLOGY & PERFORMANCE – TECHNOLOGY STRATEG έχει αποθηκευτεί.

Συνέχεια

Αίτηση;

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε το email σας για να ξεκινήσει η διαδικασία της αίτησης.
Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου.

Η θέσης εργασίας αποθηκεύτηκε με επιτυχία

Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για να αποθηκεύσετε αυτήν τη θέση εργασίας

Αποθηκεύετε αυτή τη θέση εργασίας ως εξής:

GR
αποτελέσματα

TECHNOLOGY STRATEGY SENIOR CONSULTANTS (EU INSTITUTIONS) - CONSULTING – ENTERPRISE TECHNOLOGY & PERFORMANCE – TECHNOLOGY STRATEG από την εταιρεία Deloitte

Πλήρης Απασχόληση
Αθήνα

Περιγραφή Θέσης

TECHNOLOGY STRATEGY SENIOR CONSULTANTS (EU INSTITUTIONS) - CONSULTING – ENTERPRISE TECHNOLOGY & PERFORMANCE – TECHNOLOGY STRATEGY & TRANSFORMATION

What Impact will you make?


YOUR OPPORTUNITY

Deloitte is a recognised leader in delivering trusted, high-end technology advisory services to the European Commission and the European Institutions. Given that the European Public Sector is more than just its institutions, but also about citizens and businesses, we know that when we bring outstanding value to the European Public Sector, this in turn has an impact on the citizens and businesses technology serves.

Based on our multi-disciplinary competencies we work towards promoting technology transformation and innovation to the European Public Sector. We are committed in supporting the EC and the European Institutions towards reducing administrative burden and costs, simplifying and optimising their day-to-day operations.

Key services that we provide involve:


•       Studies and analyses to identify and assess how technology can bring simplification opportunities and improvement options towards administrative burden reduction and core processes optimization across the European public organisations;


•       Recommendations across the European public organisations on how to apply innovative and pragmatic technological solutions and tools to effectively and efficiently transform their business operations;


•       The definition of technology and solution architectures, as well as implementation roadmaps to facilitate the interoperation among European public administrations;


•       Means and tools to evaluate the interoperability maturity level of digital public services, helping public administrations in identifying improvement options to deliver better quality digital public services towards citizens and businesses;


•       Technology policy design and assessment, especially with regards to the promotion of interoperability across European public administrations at all levels (Legal, Organizational, Semantic, Technical);

We are currently looking for enthusiastic Technology Strategy Senior Consultants to join our established, highly motivating and dynamic Technology Strategy and Transformation team in Athens.

Our services are delivered by exceptional consulting professionals who are encouraged to share knowledge and insights. We have strong values recognizing diversity, collaboration and the growth of the individual.

At Deloitte, you will gain exposure to a variety of industries and business models, accelerating your career growth and professional development.


YOUR ROLE AND RESPONSIBILITIES

During your role as a Senior Consultant and in collaboration with your colleagues, you will focus on the accountable and proactive execution of assigned projects, aligning priorities and objectives to client’s needs, exhibiting full ownership regarding quality of own work and showing your personal commitment to our purpose “make an impact that matters”.

During your tenure, you will demonstrate and develop the ability to:

•        Liaise with subject-matter experts in Technology, Systems and Architecture to understand and interpret the needs to system requirements and specifications

•        Take part in discussions with EU and Member States officials/stakeholders to understand their business, as well as their needs and requirements in terms of EU information systems and communication infrastructure

•        Conduct research related to EU large-scale IT systems, developing solutions to address client needs and requirements

•        Gather and interpret multi-faceted (institutional, technical, financial, legal) information to help strengthen proposed recommendations

•        Prepare presentations for meetings with EU institutions, Member States and stakeholders

•        Write analysis, briefings and study reports contributing to the development and refinement of EU actions

•        Contribute to proposal writing

•        Team with colleagues and stakeholders to produce a high quality work product to ensure a superior client experience

•        Maintain a positive, professional attitude and adapt to changing priorities to instill confidence in team

•        Use and apply frameworks to organize concepts, identify gaps, and communicate ideas clearly

•        Value and consider the diverse perspectives and backgrounds of colleagues and clients
 

OUR REQUIREMENTS

•        At least 5 years of work experience in Information & Communication Technologies (ICT) preferably in the Consulting sector

•        Bachelor’s degree in Information Technology, Computer Science or equivalent. Relevant post-graduate degree will be considered an asset

•        Experience working on information systems and/or border management systems 

•        Experience with the European institutions and the policy process (including Home Affairs policy) will be considered a plus

•        Team player with pro-active, open-minded, creative and enthusiastic personality

•        Ability to organize own work and manage both administrative and content-related tasks

•        Excellent communication skills both in Greek and in English (spoken and written). Knowledge of additional EU languages is an advantage.

•        Ability to work under pressure and maintain a professional demeanor

•        Military obligations fulfilled for male candidates

ABOUT CONSULTING

Five core competency areas make up our Consulting service line:


•       Strategy, Analytics and M&A


•       Customer and Marketing


•       Core Business Operations


•       Human Capital


•       Enterprise Technology and Performance

We exist to solve complex problems

Our consultants are renowned for their straightforward approach to solving some of the world’s largest and most complex business challenges. Each member of our Consulting team is energized by the challenge a seemingly inscrutable problem presents. Our distinctiveness lies in our refusal to accept a problem at face value - we draw on the depth of our shared insight to ask the right questions, and it’s these questions that uncover answers - answers with impact.

We are committed to collaboration

Our role is to unlock potential for growth and innovation. We believe this requires real collaboration – with our own networks and with our clients. It’s why we commit to truly getting under the skin of our client’s needs, developing a full appreciation for their environment, goals and ambitions. We’re also unafraid to challenge.  In so doing, we build long-term and trusted affinities.

We create long-term, sustainable impact  

We often work hand-in-hand with our clients to help find the right solution and to help apply that solution. Our aim is to leave behind ambassadors who are equipped to continue the transformation we began. For us, it’s about embedding sustainable change, allowing the impact of our insight to be felt for a long time to come.
 

WHY DELOITTE

At Deloitte, we create positively differentiated work experiences that enable our people to feel valued and achieve their full potential. We value difference, and embrace people with diverse backgrounds and thinking styles. Knowing that people work best in different ways, we are happy to discuss alternative arrangements if the working pattern you are looking for is not specifically indicated.
 

ABOUT DELOITTE

Our services

Deloitte offers Global professional services that include Audit, Risk Advisory, Tax, Consulting and Financial Advisory. Our approach combines insight and innovation from multiple disciplines with global business and industry expertise to help our clients excel anywhere in the world.

We deliver outstanding impact on the reputation and success of our clients, in Greece and globally. In pursuing this we contribute to a sustainable and prosperous society, and are firm believers in the positive impact business can and should have on the world it operates within.

Our Purpose

Our purpose, “To make an impact that matters for our clients, our people and society “- defines who we are and what we stand for. This is not about size, it's about being the first choice. The first choice for the largest and most influential clients, and the first choice for the best talent.

Our values

At Deloitte we foster a collaborative culture where talented individuals can produce their best work. We value innovative thinking, diverse insights and a genuinely distinctive level of customer service. We value difference, with respect at the heart of our inclusive culture, and we support agile working arrangements.

Our talent experience

From day one at our firm, practitioners are part of a community. Our development and career progression framework will help them develop the skills and capabilities to succeed. The wellness of our people and the ability to offer agile working arrangements is at the centre of our unique talent experience. We create a workplace that encourages collaboration, creativity, inclusiveness to ensure our staff are supported, encouraged and feel a sense of purpose and meaning in what they do each day.

Sounds like the sort of role for you? Apply now.
 

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), its global network of member firms, and their related entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more.

Deloitte Certified Public Accountants S.A., Deloitte Business Solutions S.A., Deloitte Business Process Solutions Societe Anonyme for the Provision of Accounting Services and Deloitte Alexander Competence Center S.A. are the Greek member firms of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”). “Deloitte Certified Public Accountants S.A.” provides audit and risk advisory services, “Deloitte Business Solutions S.A.” financial advisory, tax and consulting services and “Deloitte Business Process Solutions Societe Anonyme for the Provision of Accounting Services” accounting outsourcing services. “Deloitte Alexander Competence Center S.A.” based in Thessaloniki is a center of innovation providing financial advisory, tax, consulting and risk advisory services. “Koimtzoglou-Bakalis-Venieris-Leventis & Associates Law Partnership” ("KBVL Law Firm") is a Greek law partnership qualified to provide legal services and advice in Greece.

Deloitte is a leading global provider of audit and assurance, consulting, financial advisory, risk advisory, tax and related services. Our network of member firms in more than 150 countries and territories serves four out of five Fortune Global 500® companies. Learn how Deloitte’s approximately 286,000 people make an impact that matters at www.deloitte.com.

This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms or their related entities (collectively, the “Deloitte network”) is, by means of this communication, rendering professional advice or services. Before making any decision or taking any action that may affect your finances or your business, you should consult a qualified professional adviser. No entity in the Deloitte network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this communication.

© 2019. For information, contact Deloitte Greece.

Κωδικός αναφοράς

20000053

Όμοιες Θέσεις

Στείλτε μου όμοιες θέσεις

Ευχαριστούμε. Θα σας στείλουμε θέσεις που ταιριάζουν με