Η θέση Service Owner έχει αποθηκευτεί.

Συνέχεια

Αίτηση;

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε το email σας για να ξεκινήσει η διαδικασία της αίτησης.
Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου.

Η θέσης εργασίας αποθηκεύτηκε με επιτυχία

Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για να αποθηκεύσετε αυτήν τη θέση εργασίας

Αποθηκεύετε αυτή τη θέση εργασίας ως εξής:

GR
αποτελέσματα
Πλήρης Απασχόληση
Αθήνα

Περιγραφή Θέσης

AMPLUS AE, Με βάση το Ηράκλειο Αττικής, αναζητά Service Owner


Περιγραφή ρόλου

 

Έχει την ευθύνη για:

 • Την καλή, απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία των υπηρεσιών ευθύνης του
 • Την τήρηση των κανόνων ασφαλείας και των διαδικασιών προληπτικού ελέγχου
 • Tον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό των υπηρεσιών ευθύνης του σε συνεργασία με τις αρμόδιες τεχνικές Διευθύνσεις
 • Τη διασφάλιση της ανάπτυξης και λειτουργίας των εφαρμογών σύμφωνα με τους εσωτερικούς και εξωτερικούς κανόνες ασφάλειας και ποιότητας
 • Την ανάπτυξη και τη συντήρηση των υπηρεσιών εντός του χρονοπρογράμματος των εργασιών, που καθορίζεται από τις Διευθύνσεις Πληροφορικής ανάλογα με τις ανάγκες, τις απαιτήσεις των Διευθύνσεων και των πελατών
 • Τη συμμετοχή στον σχεδιασμό, στην υλοποίηση, στον έλεγχο (αποδοχής και περιοδικό) καθώς και στη συντήρηση/ διαχείριση των εφεδρικών συστημάτων, των εφεδρικών κέντρων και των καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης.
 • Τη διαχείριση των μεταβολών των υποδομών και του λογισμικού των Συστημάτων και των Εφαρμογών (Change Management)
 • Tην  τήρηση των SLAs και των συμβατικών υποχρεώσεων των Διευθύνσεων Πληροφορικής έναντι των πελατών.
 • Την αποδοχή της αντιμετώπισης περιστατικών/ προβλημάτων αλλαγών
 • Την ενημέρωση του εργαλείου HP SM για όποιο περιστατικό/ πρόβλημα/αλλαγή απαιτείται και την παρακολούθηση της τήρησης των όρων των συμβάσεων και των SLAs
 • Την παρακολούθηση της επάρκειας και της διαθεσιμότητας των υπηρεσιών σε συνεργασία με τα αρμόδια Support Groups.
 • Συμμετέχει στη  διαρκή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής και των υπηρεσιών.

 

Απαιτούμενα προσόντα και δεξιότητες

 • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε αντικείμενο που σχετίζεται με την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής ή τραπεζικού χαρακτήρα
 • Εμπειρία στο σχεδιασμό και τη λειτουργία σύνθετων πληροφοριακών συστημάτων
 • Άριστες ικανότητες επικοινωνίας και συνεργασίας με πελάτες και προμηθευτές – ομαδικό πνεύμα
 • Εξοικείωση με σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών
 • Ικανότητες Project Management και εξοικείωση με σχετικές μεθοδολογίες/ τεχνικές.
 • Εξοικείωση με αρχές Ασφάλειας Πληροφοριών
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής
 • Άριστη γνώση χειρισμού των εφαρμογών γραφείου Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, Powerpoint) καθώς και υπολογιστών σε περιβάλλον Microsoft Windows
 • Ευχέρεια λόγου και επικοινωνίας γραπτά και προφορικά
 • Αναλυτική σκέψη
 • Αίσθημα ευθύνης κατά τη διαχείριση ευαίσθητων πληροφοριών
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άντρες)

 

Επιθυμητά προσόντα και δεξιότητες

 • Εμπειρία σε τραπεζικές λειτουργίες και εργασίες καθώς και τραπεζικές εφαρμογές πληροφορικής
 • Εμπειρία στη χρήση λογισμικού διαχείρισης αιτημάτων (ticketing)
 • Εκπαίδευση στη διαχείριση υπηρεσιών πληροφορικής και τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 

Κωδικός αναφοράς

Service Owner

Όμοιες Θέσεις

IT Support Officer Αθήνα Hertz Autohellas
IT Operations Technician Αθήνα NEW SIA GREECE SINGLE MEMBER S.A.
IT Support Αθήνα I-SENSE Group
IT Administrator Αθήνα Κώστας Α. Παπαέλληνας (Ελλάς) ΑΕΒΕ
IT Administrator Pireas Diaplous Maritime Servises
IT Helpdesk Αθήνα Domino’s Pizza
JUNIOR IT Αθήνα AirCanteenA.E.
IT Administrator Αθήνα Thrace Group

Στείλτε μου όμοιες θέσεις

Ευχαριστούμε. Θα σας στείλουμε θέσεις που ταιριάζουν με