Η θέση Υπάλληλος στο τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων (HR Assistant) έχει αποθηκευτεί.

Συνέχεια

Αίτηση;

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε το email σας για να ξεκινήσει η διαδικασία της αίτησης.
Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου.

Η θέσης εργασίας αποθηκεύτηκε με επιτυχία

Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για να αποθηκεύσετε αυτήν τη θέση εργασίας

Αποθηκεύετε αυτή τη θέση εργασίας ως εξής:

GR
αποτελέσματα

Υπάλληλος στο τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων (HR Assistant)

Πλήρης Απασχόληση
Ηράκλειο

Περιγραφή Θέσης

Εμπορική εταιρεία με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης και πανελλαδικό δίκτυο πωλήσεων επιθυμεί να προσλάβει για μόνιμη  απασχόληση:

Υπάλληλο στο τμήμα

Ανθρωπίνων Πόρων (HR Assistant)

Γενική περιγραφή θέσης:

Η θέση αναφέρεται στη διοίκηση της εταιρείας και έχει συνολικά την ευθύνη, συντονισμό και επίβλεψη όλων των λειτουργιών του Ανθρώπινου Δυναμικού, διασφαλίζοντας παράλληλα τη νομική συμμόρφωση και την ευθυγράμμιση με τους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους της εταιρείας.


Αρμοδιότητες θέσης:

 • Μαζί με την Διοικητική Ομάδα λειτουργεί ως πρεσβευτής της βελτίωσης και αλλαγής υποστηρίζοντας τα αναπτυξιακά πλάνα της εταιρείας 
 • Αναπτύσσει και υλοποιεί Πολιτικές & Διαδικασίες Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Συντονίζει τις διαδικασίες προσέλκυσης υποψηφίων, διενέργειας συνεντεύξεων αξιολόγησης, συντονισμός των διαδικασιών επιλογής, διαχείρισης και αξιοποίησης της βάσης των βιογραφικών
 • Διαμορφώνει, συντονίζει και εφαρμόζει το πλαίσιο / σύστημα αξιολόγησης απόδοσης εργαζομένων
 • Υποστηρίζει την ομαδική και ατομική επίδοση των εργαζομένων και αναγνωρίζει και υποστηρίζει τις ανάγκες ανάπτυξης και  επιμόρφωσης του προσωπικού
 • Σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα εκπαιδεύσεων για το προσωπικό σε συνεργασία με τους επικεφαλείς των τμημάτων  
 • Παρέχει συμβουλές στους υπευθύνους των τμημάτων για τις ορθές πρακτικές, πολιτικές και θέματα που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό
 • Ελέγχει την έκδοση μισθοδοσίας της εγκατάστασης
 • Συμβάλλει στη διατήρηση του καλού εργασιακού κλίματος και των σχέσεων συνεργασίας μεταξύ των τμημάτων και των εργαζομένων
 • Ενημερώνει την διοίκηση και κάνει προτάσεις χειρισμού σχετικά με εργασιακά θέματα, θέματα μισθοδοσίας και ανθρώπινου δυναμικού, σύμφωνα με τις εκάστοτε αλλαγές της εργατικής νομοθεσίας, διασφαλίζοντας την συμμόρφωση με το εκάστοτε νομικό πλαίσιο


Προφίλ Υποψηφίου:

 • Πτυχίο ΑΕΙ Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οικονομικής κατεύθυνσης
 • Μεταπτυχιακό στον κλάδο του HR ή σε συναφές πεδίο θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • 3ετής προϋπηρεσία σε θέση ευθύνης σε Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, με έμφαση στους τομείς Προσέλκυσης & Επιλογής, Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης προσωπικού και Εργασιακές σχέσεις
 • Άριστη γνώση και αντίληψη εργατικής νομοθεσίας, κανονιστικής συμμόρφωσης και βέλτιστων πρακτικών
 • Καλή γνώση αγγλικών
 • Πολύ καλή γνώση MS Office (Word, Excel, PowerPoint)


Απαραίτητες δεξιότητες:

 • Άριστες διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες (project management)
 • Αναπτυγμένες δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας, δημιουργίας σχέσεων εμπιστοσύνης και διαχείρισης διαπροσωπικών σχέσεων σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα
 • Ικανότητα παράλληλης διαχείρισης πολλών θεμάτων, τήρησης αυστηρών προθεσμιών και αποτελεσματική λειτουργία σε συνθήκες πίεσης
 • Δυνατότητα επιρροής και υποστήριξης της αλλαγής
 • Μεθοδικότητα, οργάνωση και εχεμύθεια
 • Πρωτοβουλία και ανεπτυγμένο αίσθημα ευθύνης


Η εταιρία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Σύγχρονο και άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης


Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Σε όλες τις αιτήσεις θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.


Κωδικός αναφοράς

HR Assistant

Όμοιες Θέσεις

Στείλτε μου όμοιες θέσεις

Ευχαριστούμε. Θα σας στείλουμε θέσεις που ταιριάζουν με