Για εργοδότες
Φίλτρα1

66 διαθέσιμες θέσεις εργασίας σε Χαλκιδική

Χαλκιδική
Σιθωνία
8 ώρες πριν
Χωρίς προϋπηρεσία/Χωρίς εμπειρία
Μερική απασχόληση
Στάγειρα-Άκανθος
4 μέρες πριν
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση
Κασσάνδρα
4 μέρες πριν
Με μεγάλη εμπειρία
Πλήρης απασχόληση
Κασσάνδρα
4 μέρες πριν
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση
Κασσάνδρα
5 μέρες πριν
Χωρίς προϋπηρεσία/Χωρίς εμπειρία
Πλήρης απασχόληση
Κασσάνδρα
5 μέρες πριν
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση
Κασσάνδρα
6 μέρες πριν
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση
Κασσάνδρα
6 μέρες πριν
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση
Κασσάνδρα
6 μέρες πριν
Χωρίς προϋπηρεσία/Χωρίς εμπειρία
Πρακτική άσκηση/Μαθητευόμενος/η
Κασσάνδρα
6 μέρες πριν
Με μεγάλη εμπειρία
Πλήρης απασχόληση
Κασσάνδρα
6 μέρες πριν
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση
Παλλήνη
6 μέρες πριν
Με κάποια εμπειρία
Εποχιακός/ή