Η θέση ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ έχει αποθηκευτεί.

Συνέχεια

Αίτηση;

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε το email σας για να ξεκινήσει η διαδικασία της αίτησης.
Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου.

Η θέσης εργασίας αποθηκεύτηκε με επιτυχία

Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για να αποθηκεύσετε αυτήν τη θέση εργασίας

Αποθηκεύετε αυτή τη θέση εργασίας ως εξής:

GR
αποτελέσματα

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Πλήρης Απασχόληση
Aghios Ioannis Rentis

Περιγραφή Θέσης

Εταιρία παροχής υπηρεσιών, η μεγαλύτερη στον κλάδο της, με παρουσία στην Αθήνα και στο εξωτερικό, ταχύτατα αναπτυσσόμενη με ανθρώπινο δυναμικό 350 υψηλά εξειδικευμένων επαγγελματιών εξυπηρετεί ένα πελατολόγιο στο οποίο συγκαταλέγονται οι μεγαλύτερες ελληνικές και πολυεθνικές εταιρίες από όλους τους κλάδους της οικονομίας, αναζητά για τα κεντρικά της γραφεία στην Αθήνα, Προϊστάμενο Λογιστηρίου.

Η θέση αναφέρεται στον Οικονομικό Διευθυντή της εταιρείας και έχει τους κάτωθι στόχους:

 • Σωστή ανάπτυξη και διάρθρωση, ορθή τήρηση και εφαρμογή της γενικής λογιστικής και της κοστολόγησης.
 • Τήρηση όλων των απαραίτητων στοιχείων και εφαρμογή των διαδικασιών που προβλέπονται από τα Ε.Λ.Π., τον ΚΦE, τον ΚΦΔ καθώς και τα σχετικά με το εταιρικό δίκαιο και την εργατική νομοθεσία νομοθετήματα του κράτους.

Απαραίτητα Προσόντα

Κύριες αρμοδιότητες

 • Διασφαλίζει την ορθότητα των καταχωρήσεων των λογιστικών στοιχείων στη Εμπορική Διαχείριση, Γενική Λογιστική και την Αναλυτική Κοστολόγηση.
 • Επιβλέπει τις επιμέρους συμφωνίες μεταξύ όλων των μηχανογραφικών υποσυστημάτων της Διεύθυνσης (Λογιστική, Εμπορική Διαχείριση, Κοστολόγηση, Μισθοδοσία).
 • Μεριμνά για την εναρμόνιση της Εταιρείας με την ισχύουσα νομολογία σε θέματα φορολογικά, ΚΦΑΣ, παρακρατούμενων φόρων.
 • Συντονίζει τις Υπηρεσίες της Εταιρείας και τους Εξωτερικούς Συνεργάτες για την άμεση και συνεχή λογιστική ενημέρωση και συμφωνία.
 • Συντάσσει τις δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων (ΦΠΑ, Μισθωτών Υπηρεσιών, Ελευθ. Επαγγελματιών, Εργολάβων).
 • Συντονίζει την εμπρόθεσμη εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων και υποβολή στοιχείων από την Εταιρεία προς την Φορολογικές Αρχές.
 • Μεριμνά για την σύνταξη Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης καθώς και την υποβολή των απαραίτητων καταστάσεων (πρακτικά, καταστατικό) στις αρμόδιες υπηρεσίες.
 • Συνεργάζεται με όσους εμπλέκονται στην καταχώρηση στοιχείων στο λογιστικό σχέδιο, αναθεωρεί και αναπροσαρμόζει τις διαδικασίες συγκέντρωσης και αποστολής των λογιστικών εγγράφων.
 • Υποστηρίζει και κατευθύνει τους υφισταμένους του σε θέματα λογιστικής τεχνικής.
 • Επιβλέπει και διασφαλίζει τη συμφωνία όλων των λογαριασμών της γενικής λογιστικής, πελατών, προμηθευτών, αξιόγραφων και τραπεζικών λογαριασμών όψεως σε μηνιαία βάση.
 • Επιβλέπει και ελέγχει τις διαδικασίες της Μισθοδοσίας καθώς και την υποβολή όλων των απαραίτητων καταστάσεων στις αρμόδιες υπηρεσίες (ΕΦΚΑ, ΥΕΚΑ, κτλ.).
 • Συντονίζει τις εργασίες που άπτονται του Λογιστηρίου με τα υποκαταστήματα της εταιρίας. Δημιουργεί τις σχετικές διαδικασίες.
 • Επιμελείται του κλεισίματος των βιβλίων και της υποβολής της ετήσιας δήλωσης φόρου εισοδήματος.
 • Συνεργάζεται με τους ορκωτούς λογιστές της εταιρείας για την ομαλή διενέργεια του τακτικού ελέγχου.


Απαραίτητα προσόντα

 • Τουλάχιστον 10 έτη επαγγελματικής εμπειρίας σε ανάλογη θέση σε οργανωμένο λογιστήριο με εμπειρία σε διαχείριση ομάδας
 • Προϋπηρεσία σε λογιστικό γραφείο θα θεωρηθεί ως επιπλέον προσόν
 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. Οικονομικής κατεύθυνσης, Χρηματοοικονομικά, Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Μεταπτυχιακό σε Διοίκηση Επιχειρήσεων θα θεωρηθεί ως επιπλέον προσόν
 • Πολύ καλή γνώση και εμπειρία στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και σε φοροτεχνικά  θέματα
 • Γνώσεις στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικών Αναφορών (ΔΠΧΑ) θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Γνώση σύγχρονων εμπορο-λογιστικών φοροτεχνικών εφαρμογών κατά προτίμηση του «ATLANTIS ERP»
 • Πολύ καλή γνώση της εργατικής νομοθεσίας
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ, άριστη γνώση λογιστικών φύλλων Excel
 • Εμπειρία στην έκδοση σχετικών αναφορών (reporting)
 • Άριστες διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες
 • Ικανότητα εργασίας ιδιαίτερα κάτω από συνθήκες πίεσης
 • Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων
 • Πειθαρχία στον κανονισμό λειτουργίας επιχείρησης

 
Η εταιρεία προσφέρει ελκυστικό πακέτο αποδοχών, εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης σε ένα σύγχρονο, ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας, συνεχή υποστήριξη και ανάπτυξη.                    
Κωδικός αναφοράς

AC_SUP_05

Όμοιες Θέσεις

Στείλτε μου όμοιες θέσεις

Ευχαριστούμε. Θα σας στείλουμε θέσεις που ταιριάζουν με