Για εργοδότες
Φίλτρα

913 διαθέσιμες θέσεις εργασίας για τηλεφωνικές πωλήσεις

τηλεφωνικές πωλήσεις
Πιο σχετικές
Χορηγούμενη
Μοσχάτο
29 μέρες πριν
Entry/Αρχάριος
Πλήρης απασχόληση
Χορηγούμενη
Αθήνα
9 μέρες πριν
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση
Χορηγούμενη
Ταύρος
9 μέρες πριν
Χωρίς προϋπηρεσία/Χωρίς εμπειρία
Πλήρης απασχόληση/Μερική απασχόληση
Χορηγούμενη
Αθήνα
2 μέρες πριν
Χωρίς προϋπηρεσία/Χωρίς εμπειρία
Πλήρης απασχόληση/Μερική απασχόληση
Μεταμόρφωση
2 μέρες πριν
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση
Ταύρος
3 μέρες πριν
Χωρίς προϋπηρεσία/Χωρίς εμπειρία
Πλήρης απασχόληση
Κρυονέρι
13 μέρες πριν
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση
Ξάνθη
23 μέρες πριν
Χωρίς προϋπηρεσία/Χωρίς εμπειρία
Μερική απασχόληση
Ελληνικό
6 μέρες πριν
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση
Θεσσαλονίκη
12 μέρες πριν
Χωρίς προϋπηρεσία/Χωρίς εμπειρία
Πλήρης απασχόληση/Μερική απασχόληση
Νέα Σμύρνη
24 μέρες πριν
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση