Για εργοδότες
Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Καθήκοντα:

 • Υποστήριξη στις καθημερινές εργασίες του τμήματος, όπως εισαγωγή δεδομένων και συλλογή πληροφοριών
 • Αναζήτηση προμηθευτών και προετοιμασία αναφορών
 • Συμμετοχή σε διαδικασίες αξιολόγησης βιογραφικών
 • Συμμετοχή σε ειδικά έργα ανάλογα με τις ανάγκες

Προσόντα Υποψηφίου:

 • Απόφοιτος/Απόφοιτη σχολής ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ/Κολλεγίου σε ειδικότητα Διοίκησης & Οικονομίας, Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, ή Κοινωνιολογίας με δυνατότητα πρακτικής άσκησης
 • Βασική κατανόηση των λογιστικών αρχών και πρακτικών
 • Άριστη γνώση του Microsoft Office, ιδίως του Excel
 • Άριστη χρήση Η/Υ & γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες (γραπτός και προφορικός λόγος)
 • Επαγγελματική συμπεριφορά και ικανότητα στην εργασία ομαδικά
 • Διακριτικότητα στη διαχείριση πληροφοριών

Πλεονεκτήματα Εργοδότη:

 • Ευκαιρίες πρόσληψης μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης
 • Δυναμικό & σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον
 • Συνεχής εκπαίδευση και ευκαιρίες ανάπτυξης
 
 
 
 
 
 
Σχετικά tags
-
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
Αθήνα
πριν 2 μήνες
Χωρίς προϋπηρεσία / Χωρίς εμπειρία
Πρακτική άσκηση / Μαθητευόμενος/η