Για εργοδότες
Φίλτρα1

23 διαθέσιμες θέσεις εργασίας για Πρακτική άσκηση/Μαθητευόμενος/η

Πρακτική άσκηση/Μαθητευόμενος/η
Θήρα
12 ώρες πριν
Entry/Αρχάριος
Πρακτική άσκηση/Μαθητευόμενος/η
Κως
10 μέρες πριν
Χωρίς προϋπηρεσία/Χωρίς εμπειρία
Πρακτική άσκηση/Μαθητευόμενος/η
Θέρμη
11 μέρες πριν
Χωρίς προϋπηρεσία/Χωρίς εμπειρία
Πρακτική άσκηση/Μαθητευόμενος/η
Κασσάνδρα
11 μέρες πριν
Χωρίς προϋπηρεσία/Χωρίς εμπειρία
Πρακτική άσκηση/Μαθητευόμενος/η
Θεσσαλονίκη
12 μέρες πριν
Entry/Αρχάριος
Πρακτική άσκηση/Μαθητευόμενος/η
Πάτρα
12 μέρες πριν
Entry/Αρχάριος
Πρακτική άσκηση/Μαθητευόμενος/η
Θεσσαλονίκη
12 μέρες πριν
Entry/Αρχάριος
Πρακτική άσκηση/Μαθητευόμενος/η
Πάτρα
12 μέρες πριν
Entry/Αρχάριος
Πρακτική άσκηση/Μαθητευόμενος/η
Αθήνα
12 μέρες πριν
Entry/Αρχάριος
Πρακτική άσκηση/Μαθητευόμενος/η
Θεσσαλονίκη
12 μέρες πριν
Entry/Αρχάριος
Πρακτική άσκηση/Μαθητευόμενος/η
Πάτρα
12 μέρες πριν
Entry/Αρχάριος
Πρακτική άσκηση/Μαθητευόμενος/η
Αθήνα
12 μέρες πριν
Entry/Αρχάριος
Πρακτική άσκηση/Μαθητευόμενος/η