Για εργοδότες
company logo

ΛΗΔΑ ΑΕ

Βόλος
5 μέρες πριν
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση
Βόλος
5 μέρες πριν
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση
Γρήγορη αίτηση
Γρήγορη αίτηση
Αργαλαστή
5 μέρες πριν
Με κάποια εμπειρία
Εποχιακός/ή
Αργαλαστή
5 μέρες πριν
Με κάποια εμπειρία
Εποχιακός/ή
Γρήγορη αίτηση
Γρήγορη αίτηση
Αργαλαστή
5 μέρες πριν
Με κάποια εμπειρία
Εποχιακός/ή
Αργαλαστή
5 μέρες πριν
Με κάποια εμπειρία
Εποχιακός/ή
Γρήγορη αίτηση
Γρήγορη αίτηση
Αργαλαστή
5 μέρες πριν
Με κάποια εμπειρία
Εποχιακός/ή
Αργαλαστή
5 μέρες πριν
Με κάποια εμπειρία
Εποχιακός/ή
Γρήγορη αίτηση
Γρήγορη αίτηση
Αργαλαστή
5 μέρες πριν
Με κάποια εμπειρία
Εποχιακός/ή
Αργαλαστή
5 μέρες πριν
Με κάποια εμπειρία
Εποχιακός/ή
Γρήγορη αίτηση
Γρήγορη αίτηση
Αργαλαστή
5 μέρες πριν
Με κάποια εμπειρία
Εποχιακός/ή
Αργαλαστή
5 μέρες πριν
Με κάποια εμπειρία
Εποχιακός/ή
Γρήγορη αίτηση
Γρήγορη αίτηση
Αργαλαστή
5 μέρες πριν
Με κάποια εμπειρία
Εποχιακός/ή
Αργαλαστή
5 μέρες πριν
Με κάποια εμπειρία
Εποχιακός/ή
Γρήγορη αίτηση
Γρήγορη αίτηση
Αργαλαστή
5 μέρες πριν
Με κάποια εμπειρία
Εποχιακός/ή
Αργαλαστή
5 μέρες πριν
Με κάποια εμπειρία
Εποχιακός/ή
Γρήγορη αίτηση
Γρήγορη αίτηση