Για εργοδότες
Company logo - click to visit company page

MICHELANGELO HOTELS & RESORTS

Κως
πριν 3 μέρες
Με κάποια εμπειρία
Εποχιακός/ή
Κως
πριν 3 μέρες
Με κάποια εμπειρία
Εποχιακός/ή
Γρήγορη αίτηση
Γρήγορη αίτηση
Κως
πριν 7 μέρες
Με κάποια εμπειρία
Εποχιακός/ή
Κως
πριν 7 μέρες
Με κάποια εμπειρία
Εποχιακός/ή
Γρήγορη αίτηση
Γρήγορη αίτηση
Κως
πριν 8 μέρες
Entry / Αρχάριος
Εποχιακός/ή
Κως
πριν 8 μέρες
Entry / Αρχάριος
Εποχιακός/ή
Γρήγορη αίτηση
Γρήγορη αίτηση
Κως
πριν 10 μέρες
Με κάποια εμπειρία
Εποχιακός/ή
Κως
πριν 10 μέρες
Με κάποια εμπειρία
Εποχιακός/ή
Γρήγορη αίτηση
Γρήγορη αίτηση
Κως
πριν 10 μέρες
Με κάποια εμπειρία
Εποχιακός/ή
Κως
πριν 10 μέρες
Με κάποια εμπειρία
Εποχιακός/ή
Γρήγορη αίτηση
Γρήγορη αίτηση
Κως
πριν 10 μέρες
Με κάποια εμπειρία
Εποχιακός/ή
Κως
πριν 10 μέρες
Με κάποια εμπειρία
Εποχιακός/ή
Γρήγορη αίτηση
Γρήγορη αίτηση
Κως
πριν 10 μέρες
Χωρίς προϋπηρεσία / Χωρίς εμπειρία
Εποχιακός/ή
Κως
πριν 10 μέρες
Χωρίς προϋπηρεσία / Χωρίς εμπειρία
Εποχιακός/ή
Γρήγορη αίτηση
Γρήγορη αίτηση
Κως
πριν 10 μέρες
Χωρίς προϋπηρεσία / Χωρίς εμπειρία
Εποχιακός/ή
Κως
πριν 10 μέρες
Χωρίς προϋπηρεσία / Χωρίς εμπειρία
Εποχιακός/ή
Γρήγορη αίτηση
Γρήγορη αίτηση
Κως
πριν 10 μέρες
Με κάποια εμπειρία
Εποχιακός/ή
Κως
πριν 10 μέρες
Με κάποια εμπειρία
Εποχιακός/ή
Γρήγορη αίτηση
Γρήγορη αίτηση
Κως
πριν 10 μέρες
Με κάποια εμπειρία
Εποχιακός/ή
Κως
πριν 10 μέρες
Με κάποια εμπειρία
Εποχιακός/ή
Γρήγορη αίτηση
Γρήγορη αίτηση