Για εργοδότες

LOUIS HOTELS SA

Ζάκυνθος
πριν 2 μέρες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση
Ζάκυνθος
πριν 2 μέρες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση
Γρήγορη αίτηση
Γρήγορη αίτηση
Μύκονος
πριν 2 μέρες
Με κάποια εμπειρία
Εποχιακός/ή
Μύκονος
πριν 2 μέρες
Με κάποια εμπειρία
Εποχιακός/ή
Γρήγορη αίτηση
Γρήγορη αίτηση
Μύκονος
πριν 3 μέρες
Με κάποια εμπειρία
Εποχιακός/ή
Μύκονος
πριν 3 μέρες
Με κάποια εμπειρία
Εποχιακός/ή
Γρήγορη αίτηση
Γρήγορη αίτηση
Μύκονος
πριν 3 μέρες
Με κάποια εμπειρία
Εποχιακός/ή
Μύκονος
πριν 3 μέρες
Με κάποια εμπειρία
Εποχιακός/ή
Γρήγορη αίτηση
Γρήγορη αίτηση
Κέρκυρα
πριν 7 μέρες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση
Κέρκυρα
πριν 7 μέρες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση
Γρήγορη αίτηση
Γρήγορη αίτηση
Χανιά
πριν 7 μέρες
Entry / Αρχάριος
Εποχιακός/ή
Χανιά
πριν 7 μέρες
Entry / Αρχάριος
Εποχιακός/ή
Γρήγορη αίτηση
Γρήγορη αίτηση
Κέρκυρα
πριν 10 μέρες
Με κάποια εμπειρία
Εποχιακός/ή
Κέρκυρα
πριν 10 μέρες
Με κάποια εμπειρία
Εποχιακός/ή
Γρήγορη αίτηση
Γρήγορη αίτηση
Μύκονος
πριν 10 μέρες
Με κάποια εμπειρία
Εποχιακός/ή
Μύκονος
πριν 10 μέρες
Με κάποια εμπειρία
Εποχιακός/ή
Γρήγορη αίτηση
Γρήγορη αίτηση
Μύκονος
πριν 10 μέρες
Με κάποια εμπειρία
Εποχιακός/ή
Μύκονος
πριν 10 μέρες
Με κάποια εμπειρία
Εποχιακός/ή
Γρήγορη αίτηση
Γρήγορη αίτηση
Μύκονος
πριν 14 μέρες
Με κάποια εμπειρία
Εποχιακός/ή
Μύκονος
πριν 14 μέρες
Με κάποια εμπειρία
Εποχιακός/ή
Γρήγορη αίτηση
Γρήγορη αίτηση
Χανιά
πριν 14 μέρες
Entry / Αρχάριος
Εποχιακός/ή