Για εργοδότες
Company logo - click to visit company page

Fodele Beach & Water Park Holiday Resort

Αρκάδι
πριν 4 μέρες
Entry / Αρχάριος
Εποχιακός/ή
Αρκάδι
πριν 4 μέρες
Entry / Αρχάριος
Εποχιακός/ή
Γρήγορη αίτηση
Γρήγορη αίτηση
Ηράκλειο
πριν 5 μέρες
Με κάποια εμπειρία
Εποχιακός/ή
Ηράκλειο
πριν 5 μέρες
Με κάποια εμπειρία
Εποχιακός/ή
Γρήγορη αίτηση
Γρήγορη αίτηση
Ρέθυμνο
πριν 5 μέρες
Με κάποια εμπειρία
Εποχιακός/ή
Ρέθυμνο
πριν 5 μέρες
Με κάποια εμπειρία
Εποχιακός/ή
Γρήγορη αίτηση
Γρήγορη αίτηση
Ρέθυμνο
πριν 5 μέρες
Με μεγάλη εμπειρία
Εποχιακός/ή
Ρέθυμνο
πριν 5 μέρες
Με μεγάλη εμπειρία
Εποχιακός/ή
Γρήγορη αίτηση
Γρήγορη αίτηση
Ηράκλειο
πριν 5 μέρες
Με κάποια εμπειρία
Εποχιακός/ή
Ηράκλειο
πριν 5 μέρες
Με κάποια εμπειρία
Εποχιακός/ή
Γρήγορη αίτηση
Γρήγορη αίτηση
Ηράκλειο
πριν 8 μέρες
Με κάποια εμπειρία
Εποχιακός/ή
Ηράκλειο
πριν 8 μέρες
Με κάποια εμπειρία
Εποχιακός/ή
Γρήγορη αίτηση
Γρήγορη αίτηση
Ηράκλειο
πριν 8 μέρες
Χωρίς προϋπηρεσία / Χωρίς εμπειρία
Πρακτική άσκηση / Μαθητευόμενος/η
Ηράκλειο
πριν 8 μέρες
Χωρίς προϋπηρεσία / Χωρίς εμπειρία
Πρακτική άσκηση / Μαθητευόμενος/η
Γρήγορη αίτηση
Γρήγορη αίτηση
Ηράκλειο
πριν 8 μέρες
Χωρίς προϋπηρεσία / Χωρίς εμπειρία
Πρακτική άσκηση / Μαθητευόμενος/η
Ηράκλειο
πριν 8 μέρες
Χωρίς προϋπηρεσία / Χωρίς εμπειρία
Πρακτική άσκηση / Μαθητευόμενος/η
Γρήγορη αίτηση
Γρήγορη αίτηση
Ηράκλειο
πριν 12 μέρες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση
Ηράκλειο
πριν 12 μέρες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση
Γρήγορη αίτηση
Γρήγορη αίτηση
Ηράκλειο
πριν 21 μέρες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση
Ηράκλειο
πριν 21 μέρες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση
Γρήγορη αίτηση
Γρήγορη αίτηση
Ηράκλειο
πριν 21 μέρες
Με κάποια εμπειρία
Εποχιακός/ή