Για εργοδότες
Company logo - click to visit company page

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΑΕ

Χαϊδάρι
πριν 14 μέρες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση
Χαϊδάρι
πριν 14 μέρες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση
Γρήγορη αίτηση
Γρήγορη αίτηση
Χαλκίδα
πριν 25 μέρες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση
Χαλκίδα
πριν 25 μέρες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση
Γρήγορη αίτηση
Γρήγορη αίτηση