Για εργοδότες

Κ. Δ. ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΑΕ

Πάτρα
πριν 14 μέρες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση
Πάτρα
πριν 14 μέρες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση
Γρήγορη αίτηση
Γρήγορη αίτηση
Πάτρα
πριν ένα μήνα
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση
Πάτρα
πριν ένα μήνα
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση
Γρήγορη αίτηση
Γρήγορη αίτηση
Πάτρα
πριν ένα μήνα
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση
Πάτρα
πριν ένα μήνα
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση
Γρήγορη αίτηση
Γρήγορη αίτηση