Η θέση Software Developer έχει αποθηκευτεί.

Συνέχεια

Αίτηση;

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε το email σας για να ξεκινήσει η διαδικασία της αίτησης.
Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου.

Η θέσης εργασίας αποθηκεύτηκε με επιτυχία

Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για να αποθηκεύσετε αυτήν τη θέση εργασίας

Αποθηκεύετε αυτή τη θέση εργασίας ως εξής:

GR
αποτελέσματα

Software Developer από την εταιρεία MYTILINEOS

4 ημέρες για να κάνετε αίτηση
Πλήρης Απασχόληση
Άγιος Νικόλαος

Περιγραφή Θέσης

Η MYTILINEOS μία από τις κορυφαίες βιομηχανικές επιχειρήσεις της Ελλάδας με ισχυρή διεθνή παρουσία σε τέσσερις τομείς δραστηριότητας, Μεταλλουργίας, Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης, Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου και Διεθνούς Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας, αναζητά να στελεχώσει τη θέση του Software Developer στα Άσπρα Σπίτια Βοιωτίας.


Software Developer

(Κωδικός θέσης: SD 0421)


Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Αναλύει, σχεδιάζει και καταγράφει τις επιχειρησιακή ανάγκη που έχει δεχθεί και διαχειρίζεται. Πραγματοποιεί συναντήσεις με τους Business users και συμφωνεί μαζί τους το σχεδιασμό της λύσης ή/και της αλλαγής που θα υλοποιήσει.
 • Τεκμηριώνει, αναπτύσσει και ελέγχει τις λύσεις λογισμικού που παραδίδει προς τελικό έλεγχο και αποδοχή από τους επιχειρησιακούς συνεργάτες (User Acceptance Tests) ακολουθώντας πάντα τις βασικές αρχές ανάπτυξης λογισμικού και σύμφωνα με τις πολιτικές IT Security.
 • Παρακολουθεί, συντηρεί, υποστηρίζει και επεκτείνει τις λύσεις λογισμικού που έχουν τεθεί σε παραγωγική λειτουργία και διαχειρίζεται τα support requests που δημιουργούνται στο ticketing εργαλείο του IT (SMAX) σύμφωνα με τη διαδικασία υποστήριξης χρηστών του IT.
 • Διασφαλίζει τη συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία των λύσεων λογισμικού που έχουν τεθεί σε παραγωγική λειτουργία βελτιώνοντας την απόδοσή τους όποτε χρειάζεται.
 • Προτεραιοποιεί και συντονίζει υπό τις οδηγίες και κατευθύνσεις του προϊσταμένου της ομάδας τα έργα και τις εργασίες του τμήματος σε συντονισμό με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας των In-House εφαρμογών φροντίζοντας αυτά να παραδίδονται και ολοκληρώνονται στους συμφωνημένους χρόνους, στην αναμενόμενη ποιότητα και εντός του συμφωνηθέντος προϋπολογισμού.


Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ με κατεύθυνση στην Πληροφορική
 • Επιθυμητές μεταπτυχιακές σπουδές με κατεύθυνση στην Πληροφορική
 • Εργασιακή εμπειρία για διάστημα τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη θέση ευθύνης
 • Καλή γνώση διαδικασιών ITSM & DevOps
 • Καλή γνώση μεθοδολογιών διαχείρισης έργων waterfall & agile
 • Ανάλυση επιχειρησιακών διαδικασιών (Business Analysis)
 • Advanced SQL scripting
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 • Αναλυτικός τρόπος σκέψης
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων & ευελιξία
 • Ευρηματικότητα – Καινοτομία


Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέσω του ακόλουθου συνδέσμου μέχρι τις 10/05/21.

http://www.mytilineos.gr/el-gr/cv/submission-form">http://www.mytilineos.gr/el-gr/cv/submission-form


Απαραίτητα Προσόντα

.

Κωδικός αναφοράς

n/a

Όμοιες Θέσεις

Στείλτε μου όμοιες θέσεις

Ευχαριστούμε. Θα σας στείλουμε θέσεις που ταιριάζουν με