Η θέση IT Project Manager έχει αποθηκευτεί.

Συνέχεια

Αίτηση;

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε το email σας για να ξεκινήσει η διαδικασία της αίτησης.
Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου.

Η θέσης εργασίας αποθηκεύτηκε με επιτυχία

Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για να αποθηκεύσετε αυτήν τη θέση εργασίας

Αποθηκεύετε αυτή τη θέση εργασίας ως εξής:

GR
αποτελέσματα
Πλήρης Απασχόληση
Αθήνα

Περιγραφή Θέσης

IT Project Manager

What Impact will you make?


YOUR OPPORTUNITY

Deloitte is proud to be named the no. 1 consulting service provider in the world by Gartner and the most valuable and strongest commercial services brand in the world by Brand Finance.

We are delivering business advisory and technology-enabled business transformations across the globe, always with a focus to our vision: to make an impact that matters. Within Deloitte, the Core Business Operations team focuses on delivering trusted high-end technology advisory services.

Under this framework, we are currently looking for an enthusiastic IT Project Manager to become part of our dynamic Consulting team in our offices in Athens. In this role, you’ll work with cutting-edge technologies to help clients transform their technology platforms and business operations. Partnering with some of the world’s largest organizations, you’ll help COO’s, CFO’s, CIO’s and their teams realize their ambitions – from improving financial performance, to accelerating speed to market and delivering continuous innovation.

Our diverse and passionate team is encouraged to use agile techniques in the development, delivery and on-going management of software solutions that solve complex business issues.

At Deloitte, you will offer solutions for our customers’ challenges, while subsequently working on your own career and personal growth ambitions. You’ll learn and develop a mix of advisory and technology skills that will help you define effective strategies and put them into action. Collaboration will sit at the heart of everything you do, as you work closely with both colleagues and clients to deliver projects that drive businesses forward. Together we’ll help to imagine and deliver solutions that prepare organisations for the future — overcoming new challenges and embracing the opportunities that come with advances in technology during this new digital age.
 


YOUR ROLE AND RESPONSIBILITIES

Your role as an IT Project Manager will focus on the delivery of client engagements, by understanding objectives for clients and Deloitte, aligning your own work to objectives and setting personal priorities, teaming with others across businesses and borders and taking accountability for own and team results. In this role, you will build relationships and exercise your communication skills in order to positively influence your peers and other stakeholders. You will commit to personal learning and development by actively seeking opportunities for growth, you will share knowledge and experience with others, and act as a strong brand ambassador, embracing our purpose and values in order to put these into practice in your professional life.

During your tenure as a IT Project Manager, you will demonstrate and develop your ability to:

 • Address client business challenges in the intersection of process and technology
 • Produce a high quality work product and collaborate with others to deliver a superior client experience
 • Deliver key messages with clarity, confidence and poise to instill confidence in clients
 • Apply a global and diverse perspective to problem solving
 • Understand how business functions operate and how sector trends impact a client’s business
 • Plan and execute IT projects throughout the  different project stages: from initiation and planning,  to monitoring and reporting project execution and finally to project closure
 • Communicate project expectations and results to all stakeholders in a timely and clear form
 • Manage project dependencies and capacities
 • Gain expertise on best practice approaches in project management to improve the efficiency of project implementation and project communicationDevelop and share reusable assets that can be readily applied to new projects


OUR REQUIREMENTS

To qualify for the role you must have:

 • University Degree in, Engineering, Information Technology Mathematics, or related field
 • Master’s Degree in Information Technology, Computer Science or Business Administration
 • Thorough understanding of Project Management methodologies
 • Certification/Accreditation in Project Management (e.g. PMP, PRINCE2)
 • At least 4 years of Project Management experience in IT projects preferably in the Financial Servives/Banking and/or Insurance Sector
 • Experience with Project Management tools
 • Agile/SCRUM Software Development Process experience will be considered a plus
 • Analytical and problem solving skills
 • Strong interpersonal and communication skills in English
 • Military obligations fulfilled for male candidates

ABOUT CONSULTING

Five core competency areas make up our Consulting service line:

 • Strategy, Analytics and M&A
 • Customer and Marketing
 • Core Business Operations
 • Human Capital
 • Enterprise Technology and Performance

We exist to solve complex problems

 Our consultants are renowned for their straightforward approach to solving some of the world’s largest and most complex business challenges. Each member of our Consulting team is energized by the challenge a seemingly inscrutable problem presents. Our distinctiveness lies in our refusal to accept a problem at face value - we draw on the depth of our shared insight to ask the right questions, and it’s these questions that uncover answers - answers with impact.

We are committed to collaboration

Our role is to unlock potential for growth and innovation. We believe this requires real collaboration – with our own networks and with our clients. It’s why we commit to truly getting under the skin of our client’s needs, developing a full appreciation for their environment, goals and ambitions. We’re also unafraid to challenge.  In so doing, we build long-term and trusted affinities.

We create long-term, sustainable impact  

We often work hand-in-hand with our clients to help find the right solution and to help apply that solution. Our aim is to leave behind ambassadors who are equipped to continue the transformation we began. For us, it’s about embedding sustainable change, allowing the impact of our insight to be felt for a long time to come.
 

 WHY DELOITTE

At Deloitte, we create positively differentiated work experiences that enable our people to feel valued and achieve their full potential. We value difference, and embrace people with diverse backgrounds and thinking styles. Knowing that people work best in different ways, we are happy to discuss alternative arrangements if the working pattern you are looking for is not specifically indicated.
 

ABOUT DELOITTE

 Our services

Deloitte offers Global professional services that include Audit, Risk Advisory, Tax, Consulting and Financial Advisory. Our approach combines insight and innovation from multiple disciplines with global business and industry expertise to help our clients excel anywhere in the world.

We deliver outstanding impact on the reputation and success of our clients, in Greece and globally. In pursuing this we contribute to a sustainable and prosperous society, and are firm believers in the positive impact business can and should have on the world it operates within.

 Our Purpose

Our purpose, “To make an impact that matters for our clients, our people and society “- defines who we are and what we stand for. This is not about size, it's about being the first choice. The first choice for the largest and most influential clients, and the first choice for the best talent.

Our values

At Deloitte we foster a collaborative culture where talented individuals can produce their best work. We value innovative thinking, diverse insights and a genuinely distinctive level of customer service. We value difference, with respect at the heart of our inclusive culture, and we support agile working arrangements.

Our talent experience

From day one at our firm, practitioners are part of a community. Our development and career progression framework will help them develop the skills and capabilities to succeed. The wellness of our people and the ability to offer agile working arrangements is at the centre of our unique talent experience. We create a workplace that encourages collaboration, creativity, inclusiveness to ensure our staff are supported, encouraged and feel a sense of purpose and meaning in what they do each day.

Sounds like the sort of role for you? Apply now.
 

This document has been prepared by Deloitte Business Solutions Societe Anonyme of Business Consultants, Deloitte Certified Public Accountants Societe Anonyme and Deloitte Alexander Competence Center Single Member Societe Anonyme of Business Consultants.

Deloitte Business Solutions Societe Anonyme of Business Consultants, a Greek company, registered in Greece with registered number 000665201000 and its registered office at Marousi Attica, 3a Fragkokklisias & Granikou str., 151 25, Deloitte Certified Public Accountants Societe Anonyme, a Greek company, registered in Greece with registered number 0001223601000 and its registered office at Marousi, Attica, 3a Fragkokklisias & Granikou str., 151 25 and Deloitte Alexander Competence Center Single Member Societe Anonyme of Business Consultants, a Greek company, registered in Greece with registered number 144724504000 and its registered office at Thessaloniki, Municipality of Pylaia - Chortiatis of Thessaloniki, Vepe Technopolis Thessaloniki (5th and 3rd street), are one of the Deloitte Central Mediterranean S.r.l. (“DCM”) countries. DCM, a company limited by guarantee registered in Italy with registered number 09599600963 and its registered office at Via Tortona no. 25, 20144, Milan, Italy is one of the Deloitte NSE LLP geographies. Deloitte NSE LLP is a UK limited liability partnership and member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), its global network of member firms and their related entities (collectively, the “Deloitte organization”). DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) and each of its member firms and related entities are legally separate and independent entities, which cannot obligate or bind each other in respect of third parties. DTTL and each DTTL member firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of any of each other. DTTL does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/ about to learn more.

DTTL, Deloitte NSE LLP and Deloitte Central Mediterranean S.r.l. do not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more about our global network of member firms.

Deloitte is a leading global provider of audit and assurance, consulting, financial advisory, risk advisory, tax and related services. Our global network of member firms and related entities in more than 150 countries and territories serves four out of five Fortune Global 500® companies. Learn how Deloitte’s approximately 312,000 people make an impact that matters at www.deloitte.com.

This communication contains general information only, and Deloitte Business Solutions Societe Anonyme of Business Consultants, Deloitte Certified Public Accountants Societe Anonyme and Deloitte Alexander Competence Center Single Member Societe Anonyme of Business Consultants, is not, by means of this communication, rendering professional advice or services. Before making any decision or taking any action that may affect your finances or your business, you should consult a qualified professional adviser. No entity in the Deloitte organization shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this communication. Deloitte organization refers to Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), its global network of member firms and their related entities collectively.

© 2021 For more information contact Deloitte Central Mediterranean.

Κωδικός αναφοράς

200000PV

Όμοιες Θέσεις

Στείλτε μου όμοιες θέσεις

Ευχαριστούμε. Θα σας στείλουμε θέσεις που ταιριάζουν με