Η θέση Big Data Engineer έχει αποθηκευτεί.

Συνέχεια

Αίτηση;

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε το email σας για να ξεκινήσει η διαδικασία της αίτησης.
Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου.

Η θέσης εργασίας αποθηκεύτηκε με επιτυχία

Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για να αποθηκεύσετε αυτήν τη θέση εργασίας

Αποθηκεύετε αυτή τη θέση εργασίας ως εξής:

GR
αποτελέσματα
Πλήρης Απασχόληση
Αθήνα

Περιγραφή Θέσης

Big Data Engineer

What Impact will you make?

YOUR OPPORTUNITY

Deloitte is proud to be named the no. 1 consulting service provider in the world by Gartner and the most valuable and strongest commercial services brand in the world by Brand Finance.

We are delivering business advisory and technology-enabled business transformations across the globe, always with a focus to our vision: to make an impact that matters. Within Deloitte, the Core Business Operations team focuses on delivering trusted high-end business and technology integration advisory services.

Under this framework, we are currently looking for an experienced Big Data Engineer for our office in Athens who will be trained on emerging technologies and have the chance to participate in important international big data and data warehouse projects.

YOUR ROLE AND RESPONSIBILITIES

You will be focused on actively and responsibly carrying out the project-related activities you will be involved in, working with a progressively-increasing autonomy within multi-functional teams, you will be responsible for the quality of your work and its alignment with the clients’ priorities, targets and needs.

Considering the tailored development you will responsible for development task, design new data management processes, adoption of the standard method and international best practices and production of highly performant solutions.

For a full coverage of your role, you ought to be able to:

 • work with a distributed team and deliver your tasks independently
 • leverage on strong analytical skills needed to compare processes with the capabilities of emerging technologies
 • support the distributed team interpreting the client’s needs and in defining methods and approaches that best suit them;
 • autonomously produce solid and structured analysis, employing available tools and resources and possibly coordinating Junior employees if needed;
 • communicate your ideas and proposals in a clear, structured and concise fashion;
 • indicate possible issues related to the project and swiftly share them with the rest of the team;
 • fruitfully cooperate with cross-functional and international teams.


OUR REQUIREMENTS

To qualify for the role you must have:

 • Bachelor/master degree in Computer Science, Computer Engineering, Engineering, or in similar technical-scientific disciplines ( Mathematics, Physics, Economics);
 • Eagerness to continuously develop skills on emerging technologies;
 • Strong ability to communicate in English; Italian knowledge would be a plus;
 • Good Knowledge of Data Warehouse Principles and Database Technologies;
 • Strong command of SQL and Stored Procedures;
 • At least 3 years of experience in data engineering processes using relational data bases (SQL Server, Oracle or DB2);
 • Designing and building ETL pipelines to include data from a variety of sources - ETL tools (SSIS/ODI/AS400);
 • Hands on experience with Hadoop ecosystem (HDFS, Hive);
 • Sound knowledge in Apache Spark and Python programming;
 • Deep experience in developing data processing tasks using pySpark such as reading data from external sources, merge data, perform data enrichment and load in to target data destination;
 • Proficient in MS Word, Excel and PowerPoint;
 • Flexibility to travel both nationally and internationally to our clients for varying durations.
 • Military obligations fulfilled for male candidates

ABOUT CONSULTING

Five core competency areas make up our Consulting service line:

 • Strategy, Analytics and M&A
 • Customer and Marketing
 • Core Business Operations
 • Human Capital
 • Enterprise Technology and Performance

We exist to solve complex problems

Our consultants are renowned for their straightforward approach to solving some of the world’s largest and most complex business challenges. Each member of our Consulting team is energized by the challenge a seemingly inscrutable problem presents. Our distinctiveness lies in our refusal to accept a problem at face value - we draw on the depth of our shared insight to ask the right questions, and it’s these questions that uncover answers - answers with impact.

We are committed to collaboration

Our role is to unlock potential for growth and innovation. We believe this requires real collaboration – with our own networks and with our clients. It is why we commit to truly getting under the skin of our client’s needs, developing a full appreciation for their environment, goals and ambitions. We are also unafraid to challenge.  In so doing, we build long-term and trusted affinities.

 

We create long-term, sustainable impact

We often work hand-in-hand with our clients to help find the right solution and to help apply that solution. Our aim is to leave behind ambassadors who are equipped to continue the transformation we began. For us, it is about embedding sustainable change, allowing the impact of our insight to be felt for a long time to come.

ABOUT DELOITTE

Our services

Deloitte offers Global professional services that include Audit, Risk Advisory, Tax, Consulting and Financial Advisory. Our approach combines insight and innovation from multiple disciplines with global business and industry expertise to help our clients excel anywhere in the world.

We deliver outstanding impact on the reputation and success of our clients, in Greece and globally. In pursuing this we contribute to a sustainable and prosperous society, and are firm believers in the positive impact business can and should have on the world it operates within.

Our Purpose

Our purpose, “To make an impact that matters for our clients, our people and society “- defines who we are and what we stand for. This is not about size; it is about being the first choice. The first choice for the largest and most influential clients and the first choice for the best talent.

Our values

At Deloitte, we foster a collaborative culture where talented individuals can produce their best work. We value innovative thinking, diverse insights and a genuinely distinctive level of customer service through our expertise and professionalism.

We value difference, with respect at the heart of our inclusive culture.

Our talent experience

From day one at our firm, practitioners are part of a community. Our development and career progression framework will help them develop the skills and capabilities to succeed. The wellness of our people and the ability to offer agile working arrangements is at the centre of our unique talent experience. We create a workplace that encourages collaboration, creativity, inclusiveness to ensure our staff are supported, encouraged and feel a sense of purpose and meaning in what they do each day.

 Sounds like the sort of role for you? Apply now.

This document has been prepared by Deloitte Business Solutions Societe Anonyme of Business Consultants, Deloitte Certified Public Accountants Societe Anonyme and Deloitte Alexander Competence Center Single Member Societe Anonyme of Business Consultants.

Deloitte Business Solutions Societe Anonyme of Business Consultants, a Greek company, registered in Greece with registered number 000665201000 and its registered office at Marousi Attica, 3a Fragkokklisias & Granikou str., 151 25, Deloitte Certified Public Accountants Societe Anonyme, a Greek company, registered in Greece with registered number 0001223601000 and its registered office at Marousi, Attica, 3a Fragkokklisias & Granikou str., 151 25 and Deloitte Alexander Competence Center Single Member Societe Anonyme of Business Consultants, a Greek company, registered in Greece with registered number 144724504000 and its registered office at Thessaloniki, Municipality of Pylaia - Chortiatis of Thessaloniki, Vepe Technopolis Thessaloniki (5th and 3rd street), are one of the Deloitte Central Mediterranean (“DCM”) countries. DCM, a company limited by guarantee registered in Italy with registered number 09599600963 and its registered office at Via Tortona no. 25, 20144, Milan, Italy is one of the Deloitte NSE LLP geographies. Deloitte NSE LLP is a UK limited liability partnership and member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), its global network of member firms and their related entities (collectively, the “Deloitte organization”). DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) and each of its member firms and related entities are legally separate and independent entities, which cannot obligate or bind each other in respect of third parties. DTTL and each DTTL member firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of any of each other. DTTL does not provide services to clients. Please see / about to learn more.

DTTL, Deloitte NSE LLP and Deloitte Central Mediterranean do not provide services to clients. Please see to learn more about our global network of member firms.

Deloitte is a leading global provider of audit and assurance, consulting, financial advisory, risk advisory, tax and related services. Our global network of member firms and related entities in more than 150 countries and territories serves four out of five Fortune Global 500® companies. Learn how Deloitte’s approximately 312,000 people make an impact that matters at

This communication contains general information only, and Deloitte Business Solutions Societe Anonyme of Business Consultants, Deloitte Certified Public Accountants Societe Anonyme and Deloitte Alexander Competence Center Single Member Societe Anonyme of Business Consultants, is not, by means of this communication, rendering professional advice or services. Before making any decision or taking any action that may affect your finances or your business, you should consult a qualified professional adviser. No entity in the Deloitte organization shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this communication. Deloitte organization refers to Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), its global network of member firms and their related entities collectively.

© 2021 For more information contact Deloitte Central Mediterranean.

Κωδικός αναφοράς

2100007M

Όμοιες Θέσεις

Στείλτε μου όμοιες θέσεις

Ευχαριστούμε. Θα σας στείλουμε θέσεις που ταιριάζουν με