Η θέση ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦHΣΗΣ έχει αποθηκευτεί.

Συνέχεια

Αίτηση;

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε το email σας για να ξεκινήσει η διαδικασία της αίτησης.
Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου.

Η θέσης εργασίας αποθηκεύτηκε με επιτυχία

Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για να αποθηκεύσετε αυτήν τη θέση εργασίας

Αποθηκεύετε αυτή τη θέση εργασίας ως εξής:

GR
αποτελέσματα

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦHΣΗΣ

Πλήρης Απασχόληση
Θεσσαλονίκη

Περιγραφή Θέσης

Κύριος Ρόλος:

Εταιρεία με έδρα την Θεσσαλονίκη στον κλάδο του χονδρικού εμπορίου με δίκτυο ανεξάρτητων καταστημάτων πανελλαδικά, αναζητά στέλεχος για το τμήμα μηχανογράφησης,ο οποίος θα διαχειρίζεται τα πληροφοριακά συστήματα της εταιρίας καθώς και τις απαραίτητες υποδομές.

Αρµοδιότητες:

 • Υποστηρίζει την καθημερινή μηχανογραφική λειτουργία της εταιρίας και του δικτύου των καταστημάτων.
 • Καταγράφει τις πληροφοριακές ανάγκες των επιµέρους οργανωτικών µονάδων της εταιρίας και του δικτύου.
 • Συμβάλει στην ανάπτυξη έγκαιρα των κατάλληλων ηλεκτρονικών αναφορών (reports) για την κάλυψη των πληροφοριακών τους αναγκών.
 • Είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια του συστήµατος και την έγκαιρη λήψη των απαραίτητων µέτρων σε περιπτώσεις εµφάνισης σχετικών προβληµάτων.
 • Είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση των πληροφοριακών συστηµάτων και του εξοπλισµού γραφείου της εταιρίας.
 • Ενημερώνεται συνεχώς για τις νέες τεχνολογίες και τη δυνατότητα υποστήριξης και βελτίωσης των επιχειρησιακών λειτουργιών της εταιρίας.
 • Ανάλυση και ανάπτυξη custom εργαλείων μέσα στο ERP για την βελτίωση της καθημερινότητας των καταστημάτων και των χρηστών
 • Διαχείριση κρίσεων σχετικές με προβλήματα που αφορούν το ERP και τα λοιπά πληροφορικά συστήματα της εταιρείας
 • Συµµετέχει, κατά περίπτωση, σε οµάδες εργασίας ή / και σε Επιτροπές για την υλοποίηση διατµηµατικών έργων.
 • Μεριµνά για τη συνεχή βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων του µέσω της συµµετοχής του σε ειδικά σεµινάρια, συνέδρια κτλ.
 • Συμβάλλει στη διαθεσιµότητα αξιόπιστων πρωτογενών δεδοµένων αναφορικά µε τις λειτουργίες του μηχανογραφικού συστήματος
 • Μεριµνά για τη µεταφορά γνώσεων και εµπειρίας (knowledge transfer) προς όλα τα στελέχη µε τα οποία συνεργάζεται άµεσα.
 • Συμβάλλει στην έγκαιρη και ορθή επίλυση, πιθανώς σε συνεργασία µε εξωτερικούς συνεργάτες / προµηθευτές, όλων των εµφανιζόµενων προβληµάτων των συστηµάτων της εταιρίας και του δκτύου των καταστημάτων τα οποία υποστηρίζονται κεντρικά
 • Συνεργασία µε τον προµηθευτή του πληροφοριακού συστήµατος, την εφαρµογή των συµφωνηθέντων όρων και προτύπων κατά τον αρχιτεκτονικό σχεδιασµό, την ανάπτυξη και προγραµµατισµό του συστήµατος.
 • Ευρεία γνώση και χρήση του βασικού λειτουργικού συστήματος Soft One ως ακολούθως:
-   Ανάλυση προδιαγραφών, παραμετροποίηση και ανάπτυξη του εμπορικού προγράμματος (SOFTONE)
-  Υποστήριξη  λογισμικού και χρηστών στο εμπορικό πρόγραμμα
-  Εκπαίδευση νέων χρηστών στην χρήση και λειτουργία του ERP
-  Απομακρυσμένη βοήθεια μέσω εφαρμογών ή τηλεφώνου
-  Αναλυτικές αναφορές ανά κατάστημα σχετικά με το support
-  Καθοδήγηση στην οργάνωση και την λειτουργία των καταστημάτων σχετικά με την μηχανογράφηση
-  Ανάλυση και ανάπτυξη custom εργαλείων μέσα στο ERP για την βελτίωση της καθημερινότητας των καταστημάτων και των χρηστών

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ


 • Απόφοιτος ΑΕΙ /ΤΕΙ σχολής πληροφορικής ή οικονομικής κατεύθυνσης
 • Τουλάχιστον 3 έτη εμπειρία στη μηχανογράφηση επιχειρήσεων για τη στελέχωση τμήματος υποστήριξης
 • Καλή γνώση εμπορικής και λογιστικής διαχείρισης εταιριών
 • Καλή γνώση ERP / CRM
 • Πολύ καλή γνώση Windows / Ms Οffice (excel, outlook κτλ)
              
ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Γνώσεις προγραμματισμού SQL και Javascript 
 • Χρήση σύνθετων συναρτήσεων στο Excel
 • Γνώσεις υποστήριξης δικτύων
 • Γνώσεις λειτουργίας ERP σε εμπορικές επιχειρήσεις με λιανική πώληση
 • Γνώσεις σε λειτουργία ticketing system για την υποστήριξη των καταστημάτων (Helpdesk)
 • Θα εκτιμηθεί η εμπειρία στο ERP Soft One
              
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


 • Άριστη επικοινωνιακή και οργανωτική ικανότητα, κριτική σκέψη
 • Δυναμική προσωπικότητα
 • Πνεύμα ομαδικής εργασίας
 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών
 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση χρόνου
 • Αποτελεσματικότητα
 • Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα
 • Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας
 • Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου
           
ΠΑΡΟΧΕΣ

 • Σταθερές αποδοχές σύμφωνα με την αξιολόγηση επιλογής
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης


Κωδικός αναφοράς

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦHΣΗΣ

Όμοιες Θέσεις

Στείλτε μου όμοιες θέσεις

Ευχαριστούμε. Θα σας στείλουμε θέσεις που ταιριάζουν με