Η θέση Προϊστάμενος Τμήματος Ανεφοδιασμού Κέντρων Διανομής έχει αποθηκευτεί.

Συνέχεια

Αίτηση;

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε το email σας για να ξεκινήσει η διαδικασία της αίτησης.
Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου.

Η θέσης εργασίας αποθηκεύτηκε με επιτυχία

Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για να αποθηκεύσετε αυτήν τη θέση εργασίας

Αποθηκεύετε αυτή τη θέση εργασίας ως εξής:

GR

Ολοκλήρωση αίτησης

Σύνδεση

Ξέχασα
ή

Λογαριασμός

αποτελέσματα

Προϊστάμενος Τμήματος Ανεφοδιασμού Κέντρων Διανομής από την εταιρεία Metro

Τελευταία ημέρα για να κάνετε αίτηση
Πλήρης Απασχόληση
Οινόφυτα

Περιγραφή Θέσης

Στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης της εμπορικής δραστηριότητας της εταιρείας, επιθυμούμε να προσλάβουμε για τη Γενική Διεύθυνση Εφοδιαστικής Αλυσίδας της εταιρείας, με έδρα το Κέντρο Διανομής στα Οινόφυτα Βοιωτίας:

Προϊστάμενο Τμήματος Ανεφοδιασμού Κέντρων Διανομής

Αρμοδιότητες Θέσης:
 • Συντονίζει την επικοινωνία με τα αρμόδια τμήματα των συνεργαζόμενων Γενικών Διευθύνσεων (Πωλήσεις, Αγορές και Marketing) στοχεύοντας στη βελτιστοποίηση της στρατηγικής ανεφοδιασμού
 • Ενεργεί πάντα σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες Γενικές Διευθύνσεις διασφαλίζοντας την ακριβή ροή της πληροφορίας με στόχο τη βελτίωση της διαδικασίας ανεφοδιασμού των Κέντρων Διανομής και κατ’ επέκταση των καταστημάτων της εταιρείας
 • Χρησιμοποιεί και συντηρεί το λογισμικό σχεδιασμού ζήτησης και ανεφοδιασμού ως το βασικό εργαλείο της διαδικασίας ανεφοδιασμού, προτείνοντας ταυτόχρονα νέους τρόπους για να το βελτιώσει
 • Διαχειρίζεται τους δείκτες απόδοσης του τμήματος (KPI’s) και τους επικοινωνεί μέσω των αντίστοιχων αναφορών τόσο στους συνεργαζόμενους προμηθευτές όσο και στις συνεργαζόμενες Γενικές Διευθύνσεις
 • Προτείνει τρόπους βελτιστοποίησης των αποθεμάτων αλλά και του επιπέδου εξυπηρέτησης  προς τα καταστήματα της εταιρείας
 • Συνεργάζεται στενά με όλους τους προμηθευτές VMI με σκοπό τη συνεχή βελτιστοποίηση των αποθεμάτων και του επιπέδου εξυπηρέτησης προς τα Κέντρα Διανομής της εταιρείας
 • Συνεργάζεται με όλα τα αρμόδια τμήματα της Γενικής Διεύθυνσης Εφοδιαστικής Αλυσίδας με στόχο τον καλύτερο δυνατό προγραμματισμό και τη βελτίωση της διαδικασίας παραλαβών εμπορευμάτων των προμηθευτών στα Κέντρα Διανομής της εταιρείας
 • Διαχειρίζεται τα αποθέματα των εμπορευμάτων της εταιρείας που αποθηκεύονται σε συνεργαζόμενες Αποθήκες
 • Διασφαλίζει και καλλιεργεί καλές επαγγελματικές σχέσεις με τους προμηθευτές της εταιρείας και τους εσωτερικούς συνεργάτες με σκοπό την απρόσκοπτη εμπορευματική ροή προς το δίκτυο καταστημάτων της εταιρείας 
 • Οργανώνει και συμμετέχει ενεργά σε μηνιαίες συναντήσεις με τις συνεργαζόμενες Γενικές Διευθύνσεις
 • Αναπτύσσει και παρακολουθεί σε συνεργασία με τους προμηθευτές κοινούς δείκτες μέτρησης απόδοσης της εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Διαχειρίζεται τα πλεονάζοντα αποθέματα και φροντίζει να κάνει τις αναγκαίες επικοινωνίες  εγκαίρως με σκοπό την αποφυγή καταστάσεων τόσο υπεραποθεματοποίησης όσο και κοντόληκτων προϊόντων 
 • Επικοινωνεί άμεσα με τη Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας Καταστημάτων και τη Γενική Διεύθυνση Αγορών σε ότι αφορά στις ελλείψεις προϊόντων με σκοπό να γίνουν άμεσα οι απαραίτητες διορθωτικές  ενέργειες  
 • Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες σε ότι αφορά στο σχεδιασμό δράσεων που αποσκοπούν στην αύξηση της παραγωγικότητας και στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Εκπονεί και παρακολουθεί την εκτέλεση του Ετήσιου Προϋπολογισμού του Τμήματος
 • Παρακολουθεί τους προβλεπόμενους δείκτες απόδοσης με στόχο την εξισορρόπηση του κόστους λειτουργίας και την εξυπηρέτηση των καταστημάτων της εταιρίας
 • Διοικεί την ομάδα, ελέγχει και κατανέμει τις εργασίες με γνώμονα τη βέλτιστη εξυπηρέτηση του εξωτερικού και εσωτερικού πελάτη
 • Συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση της εταιρικής στρατηγικής και στην πλήρη εφαρμογή πολιτικών και διαδικασιών που αφορούν στη Γενική Διεύθυνση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 • Διαμορφώνει και μεταδίδει τις απαιτούμενες δεξιότητες προς όλους τους εργαζόμενους του τμήματος
 • Διαχειρίζεται αποτελεσματικά την αλλαγή στο εργασιακό περιβάλλον
 • Εντοπίζει και διαχειρίζεται αποτελεσματικά τους κινδύνους εντός του τομέα ευθύνης του
 • Συμμετέχει ενεργά στην εκπαίδευση και στην αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων

Τυπικά προσόντα υποψηφίου:
 • Κάτοχος πτυχίου Α.Ε.Ι ή ΤΕΙ
 • Μεταπτυχιακός τίτλος με εξειδίκευση στον τομέα Logistics θα εκτιμηθεί 
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη θέση του κλάδου 
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Υψηλό επίπεδο χειρισμού Η/Υ

Επιθυμητές Δεξιότητες Υποψηφίου:
 • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και στην επίλυση προβλημάτων
 • Ικανότητες προγραμματισμού και επιμερισμού εργασιών
 • Αποτελεσματική διαχείριση της πίεσης 
 • Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας
 • Κριτική σκέψη και ικανότητα λήψης αποφάσεων
 • Οργανωτικό και αναλυτικό πνεύμα με έμφαση στη λεπτομέρεια
 • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα στις απαιτήσεις της θέσης
 • Διοικητική ικανότητα με έμφαση στην παρακίνηση των εργαζόμενων
 • Ανεπτυγμένες διαπραγματευτικές και επικοινωνιακές ικανότητες

Η εταιρεία προσφέρει:
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και παροχών 
 • Συνεχή εκπαίδευση 
 • Προοπτικές εξέλιξης σε ένα δυναμικό εργασιακό περιβάλλον

Αν επιθυμείτε να γίνετε μέλος μίας δυναμικά αναπτυσσόμενης ελληνικής εταιρείας, μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα κάνοντας κλικ στο "Αποστολή Βιογραφικού"  επιλέγοντας  τον κωδικό θέσης “ WMS29"

Κωδικός αναφοράς

WMS29

Όμοιες Θέσεις

Στείλτε μου όμοιες θέσεις

Ευχαριστούμε. Θα σας στείλουμε θέσεις που ταιριάζουν με