Για εργοδότες
Φίλτρα1

67 διαθέσιμες θέσεις εργασίας για Manager

Manager
Λιανικό Εμπόριο
Πιο σχετικές
Χορηγούμενη
Μεταμόρφωση
πριν 15 μέρες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση
Χορηγούμενη
Κέρκυρα
πριν 18 μέρες
Entry / Αρχάριος
Πλήρης απασχόληση / Μερική απασχόληση
Τρικκαία
πριν 9 μέρες
Χωρίς προϋπηρεσία / Χωρίς εμπειρία
Πλήρης απασχόληση
Αθήνα
πριν 11 μέρες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση
Αθήνα
πριν 18 μέρες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση
Θεσσαλονίκη
πριν 22 μέρες
Χωρίς προϋπηρεσία / Χωρίς εμπειρία
Πλήρης απασχόληση
Πάτρα
πριν 16 μέρες
Με μεγάλη εμπειρία
Πλήρης απασχόληση
Κηφισιά
πριν 18 μέρες
Με μεγάλη εμπειρία
Πλήρης απασχόληση
Ηράκλειο
πριν 16 μέρες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση
Αθήνα
πριν 20 μέρες
Με μεγάλη εμπειρία
Πλήρης απασχόληση
Αθήνα
πριν 4 μέρες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση
Ασπρόπυργος
πριν 22 μέρες