Για εργοδότες
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ/ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Διεκπεραίωση υποστηρικτικών ενεργειών
 • Εφαρμογή και τήρηση των κανόνων Υγιεινής και Ασφάλειας

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Επιθυμητή εμπειρία σε περιβάλλον Βιομηχανίας τουλάχιστον 1 έτους 
 • Επιθυμητή διαμονή στην ευρύτερη περιοχή Ασπροπύργου-Ελευσίνας και γύρω περιοχών
 • Διπλή βάρδια αρχικά 07:00-15:00 ή 14:00-22:00 πενθήμερο Δευτέρα με Παρασκευή (χωρίς Σαββατοκύριακα). Κατόπιν σταθερό ωράριο 07:00-15:00

Απαραίτητες Ικανότητες και Δεξιότητες:

 • Οργάνωση και υπευθυνότητα
 • Αξιοπιστία και ακεραιότητα
 • Ομαδικότητα και συνεργασία

Προσφέρονται:

 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών
 • Πρόσθετη ιδιωτική ιατροφαρμακευτική κάλυψη
 • Εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον σε πνεύμα συνεργασίας και σεβασμού
Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ/ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Ασπρόπυργος
14 μέρες πριν
Χωρίς προϋπηρεσία/Χωρίς εμπειρία
Πλήρης απασχόληση