Για εργοδότες
ΥΠΑΛΛΗΛΛΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (για τον ΠΕΙΡΑΙΑ, Αττικής)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΑΝ ΑΒΕΕ, πρωτοπόρος εταιρεία περιβαλλοντικής διαχείρισης και ανακύκλωσης, επιθυμεί να προσλάβει :

Υπαλλήλους λειτουργίας  Πολυμηχανημάτων Ανακύκλωσης προηγμένης τεχνολογίας στον Πειραιά.

Απαραίτητα Προσόντα :

 • Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Επιθυμητό Πτυχίο ΕΠΑΛ, ΙΕΚ ή ΤΕΙ, κατά προτίμηση μηχανολογίας ή ηλεκτρολογίας
 • Επιθυμητή η γνώση Αγγλικών
 • Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας

Αρμοδιότητες

 • Εργασίες λειτουργίας και επιτήρησης των μηχανημάτων ανακύκλωσης υψηλής τεχνολογίας
 • Εξυπηρέτηση των Ανακυκλωτών με κατάλληλες οδηγίες

Παροχές

 • Ικανοποιητική αμοιβή
 • Bonus παραγωγικότητας
 • Μόνιμη σταθερή εργασία πλήρους απασχόλησης
 • Προοπτικές εξέλιξης σε ένα δυναμικό περιβάλλον
 • Εκπαίδευση στη λειτουργία των πολυμηχανημάτων
Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΛΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (για τον ΠΕΙΡΑΙΑ, Αττικής)
Πειραιάς
πριν ένα μήνα
Χωρίς προϋπηρεσία / Χωρίς εμπειρία
Πλήρης απασχόληση