Για εργοδότες
Κωδ:260224
ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Αρμοδιότητες
•    Έλεγχος παραγωγής, ποιότητας προϊόντων.
•    Υπεύθυνος/η για την ευταξία των χώρων παραγωγής/συσκευασίας.
•    Τήρηση των κανόνων ασφαλείας και των εσωτερικών διαδικασιών
•    Εκτελεί περιφερειακές και χειρωνακτικές εργασίες εργοστασίου (π.χ. παραλαβή, αποθήκευση και μεταφορά Α Υλών, Υλικών συσκευασίας, κ.α.)


Απαραίτητα προσόντα
•    Απόφοιτος Μέσης ή Τεχνικής Σχολής (ΕΠΑΛ,ΙΕΚ,ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ κλπ ) ή ΑΤΕΙ 
•    Επιθυμητή η εργασιακή εμπειρία σε φαρμακοβιομηχανία ή/και βιομηχανία γενικότερα
•    Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή (word, excel, outlook, κ.λ.π)
•    Βασική γνώση αγγλικών.
•    Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψηφίους).
•    Κάτοχος ΙΧ ή άλλου μεταφορικού μέσου.

αποστολή βιογραφικών στο email: info@access-naturals.gr

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Παιανία
πριν 2 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση / Μερική απασχόληση