Για εργοδότες
ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΟΔΗΓΟΣ
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
πριν 3 μήνες
Ημ. ανάρτησης
πριν 3 μήνες
ΕργάτεςΚατηγορία θέσης
Εργάτες

Η CYTOP Α.Ε., θυγατρική εταιρία της LPC (μέλος του Ομίλου Motor Oil), έχει έδρα στον Ασπρόπυργο και αντικείμενο τη «Συλλογή Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων, Πετρελαιοειδών Αποβλήτων, Λοιπών Επικινδύνων Αποβλήτων, Χρησιμοποιημένων Υλικών Συσκευασίας και διάθεση αυτών προς αξιοποίηση».

Αναζητούμε ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΟΔΗΓΟ για την περιοχή της Βορείου Ελλάδος με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Αρμοδιότητες ρόλου:

 • Διενεργεί σε καθημερινή βάση έλεγχο και στοιχειώδη συντήρηση του οχήματος. Συμπληρώνει κατάλληλα και παραδίδει το έντυπο ελέγχου οχήματος
 • Είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία, την εμφάνιση και τον εξοπλισμό του οχήματος
 • Συνεργάζεται με το Τμήμα Οργάνωσης για την παραλαβή και αποστολή του αρχείου δρομολόγησης.
 • Επισκέπτεται καθημερινά τα Σ.Σ. που του έχουν υποδειχθεί μέσω της δρομολόγησης.
 • Συλλέγει τα απόβλητα από τα Σ.Σ. σύμφωνα με την διαδικασία.
 • Συντηρεί και αναπτύσσει τις σχέσεις της εταιρείας με το δίκτυο συλλογής που επισκέπτεται.
 • Συμπληρώνει σύμφωνα με τις οδηγίες τα σχετικά Δελτία Επίσκεψης κι ενημερώνει την εταιρεία για τυχόν αλλαγές.
 • Επικοινωνεί στον προϊστάμενο συλλογής τυχόν προβλήματα ή άλλα ζητήματα που αφορούν την συλλογή Α.Λ.Ε.
 • Ενημερώνει τον προϊστάμενο για τον ανταγωνισμό.
 • Προτείνει στον προϊστάμενο τρόπους βελτίωσης της συνεργασίας με το υφιστάμενο δίκτυο συλλογής, καθώς και την ανάπτυξη αυτού.
 • Ακολουθεί πιστά τις διαδικασίες και την πολιτική αγορών της εταιρείας.
 • Είναι υπεύθυνος για την ορθή συμπλήρωση και διακίνηση των παραστατικών σχετικών με την συλλογή και την παράδοση τους στο αρμόδιο τμήμα

 Βασικά Χαρακτηριστικά Ρόλου:

 • Προϋπηρεσία ως οδηγός τουλάχιστον 2 ετών
 • Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ
 • Κάτοχος διπλώματος Γ ή Ε κατηγορίας
 • Κάτοχος πιστοποιητικού διπλώματος ADR
 • Γνώσεις χειρισμού πακέτου Μs-Office, (Ms-Word-Excel-Outlook-Internet Explorer)

 Επιπλέον Χαρακτηριστικά:

 • Eπικοινωνιακές δεξιότητες
 • Υπευθυνότητα
 • Οργανωτικές δεξιότητες
 • Ικανότητα εργασίας ως μέλος της ομάδας

 

Σχετικά tags
-
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΟΔΗΓΟΣ
Θεσσαλονίκη
πριν 3 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση