Για εργοδότες
Κωδ:FACILITY/GK
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ-ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ)
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
Company logo - click to visit company page
51-100
Επιχειρήσεις Real Estate
ΑθήναΤοποθεσία
Αθήνα
πριν 4 μήνες
Ημ. ανάρτησης
πριν 4 μήνες
ΕργάτεςΚατηγορία θέσης
Εργάτες
 • Εκτέλεση προγράμματος προληπτικού ελέγχου, παρακολούθηση και συντήρηση των οικοδομικών εγκαταστάσεων
 • Άμεση επέμβαση σε φθορές των οικοδομικών εγκαταστάσεων (αποκατάσταση σε σοβάδες και προετοιμασία επιφανειών, βαφές εσωτερικών και εξωτερικών εγκαταστάσεων, αποκατάσταση υγρασιών, τοποθέτηση πλακιδίων, τοποθέτηση γυψοσανίδων, στεγανοποίηση επιφανειών κλπ) και ασφαλής επιδιόρθωση σε συνεννόηση με τον προϊστάμενο του
 • Εκτέλεση εργασιών ανακατασκευών, μετατροπών και βελτιώσεων σε κτιριακές εγκαταστάσεις της εταιρείας 
 • Συμμετοχή στην επιλογή υλικών και ανταλλακτικών 
 • Διενέργεια ελέγχων πληρότητας των υλικών και του εξοπλισμού υλοποίησης των εργασιών
 • Σωστή και επιμελής φύλαξη και συντήρηση των εργαλείων και τήρηση αποθηκών τεχνικού τμήματος
 • Συνεργάζεται με αρμονία και επαγγελματισμό με άλλους συναδέλφους και συνεργεία για την ορθή εκτέλεση κάθε εργασίας

 

Προσόντα και Γνώσεις

 • Τουλάχιστον 4 χρόνια εμπειρία στο αντικείμενο (ιδανικά μέρος αυτής στον ξενοδοχειακό τομέα)
 • Άδεια οδήγησης οχήματος
 • Καλή επικοινωνία
 • Επιθυμητή γνώση αγγλικών
Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ-ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ)
Αθήνα
πριν 4 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση