Για εργοδότες
Κωδ:CODE 202313
Αποθηκάριος
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Περιγραφή Θέσης Εργασίας

 • Παραλαβή εμπορευμάτων
 • Εκτέλεση παραγγελιών
 • Τοποθέτηση εμπορευμάτων στα Ράφια
 • Φόρτωση / εκφόρτωση εμπορευμάτων

Απαραίτητα προσόντα

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε οργανωμένη αποθήκη θα εκτιμηθεί. Ιδιαίτερα σε αποθήκη Σιδήρου-Αλουμινίου.
 • Υπευθυνότητα
 • Οι άνδρες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις

Επιθυμητά επιπρόσθετα προσόντα

 • Γνώση χειρισμού Γερανογέφυρας
 • Δίπλωμα Χειριστή Περονοφόρου (Clark)
 • Γνώση Η/Υ και χειρισμός PDA
 • Δίπλωμα Αυτοκινήτου ή Μηχανής
 • Ομαδικό πνεύμα εργασίας

Είδος εργασίας

 • Πλήρης Απασχόληση
Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Αποθηκάριος
Περιστέρι
πριν 4 μήνες
Χωρίς προϋπηρεσία / Χωρίς εμπειρία
Πλήρης απασχόληση