Για εργοδότες
PLANNER ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Η Hellenic Cables S.A.

η οποία δραστηριοποιείται από το 1950, με την παραγωγή ενός ευρύ φάσματος καλωδίωναναζητά για το εργοστάσιο της στον Ελεώνα :

PLANNER ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

 

Η θέση θα αναφέρεται στον προϊστάμενο συντήρησης έχοντας τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

-Μεριμνά για την έκδοση εντολών εργασίας από το μηχανογραφικό σύστημα του εργοστασίου

- Μεριμνά για την παρακολούθηση εκτέλεσης του προγράμματος συντήρησης του Η/Μ εξοπλισμού του εργοστασίου, αποκατάσταση δυσλειτουργιών – βλαβών και την καταγραφή των εργασιών συντήρησης

-Μεριμνά για τον καθορισμό του ορθού αποθέματος ανταλλακτικών και αναλωσίμων συντήρησης

-Συμμετέχει στον καθορισμό και μεταβολή του προγράμματος συντήρησης

-Συντηρεί τα αρχεία κατανάλωσης ενέργειας και υδάτων

-Συντηρεί τους δείκτες συντήρησης

-Συμμετέχει στην εκτέλεση του προγράμματος προληπτικής συντήρησης

ιασφαλίζει μια στενή συνεργασία με την παραγωγή  για την εξασφάλιση της ομαλής της λειτουργίας

 

Απαραίτητα Προσόντα

- Πτυχίο TEI Μηχανολογικής – Ηλεκτρολογικής Κατεύθυνσης

- Καλή γνώση της  Αγγλικής γλώσσας και γνώση H/Y

- Τουλάχιστον 3ετή εμπειρία σε ανάλογη θέση

- Ομαδικό πνεύμα και αναλυτική σκέψη, πρωτοβουλία, μεθοδικότητα

- Ικανότητα εργασίας υπό πίεση και αποτελεσματική διαχείριση χρόνου

- Δυνατότητα εργασίας σε εναλλασσόμενες βάρδιες

- Διαμονή στην ευρύτερη περιοχή με δυνατότητα μετακίνησης 

 

Η θέση προσφέρει:

 - Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών και κινήτρων

- Δυναμικό περιβάλλον εργασίας

- Πρόσθετη ιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη υγείας

Δυνατότητα μετακίνησης με εταιρικό μέσο

 

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
PLANNER ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Θήβα
πριν 24 μέρες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση