Για εργοδότες
Οδηγός Αθήνα
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
Company logo - click to visit company page
51-100
Καταναλωτικά Αγαθά και Υπηρεσίες
ΑθήναΤοποθεσία
Αθήνα
πριν 2 μήνες
Ημ. ανάρτησης
πριν 2 μήνες

Οδηγός

Περιοχή: Αθήνα

Περιγραφή εργασίας

Η Βιοκαρπός Α.Ε αναζητά οδηγό. Η θέση αφορά πλήρη και μόνιμη απασχόληση.

Προσόντα και δεξιότητες

• Κάτοχος διπλώματος οδήγησης τουλάχιστον β' κατηγορίας

• Άριστη επικοινωνιακή και οργανωτική ικανότητα

• Δυναμική προσωπικότητα

• Ομαδικό πνεύμα στην εργασία

• Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών

• Ικανότητα αποτελεσματικής εργασίας κάτω από πίεση χρόνου

• Εργατικότητα και πνεύμα συνεργασίας

 

 

 

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Οδηγός Αθήνα
Αθήνα
πριν 2 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση