Για εργοδότες
Κωδ:CODE 350
Οδηγός Φορτηγού για Αττική & Ταξίδια Επαρχία
πριν ένα μήνα
Ημ. ανάρτησης
πριν ένα μήνα

Περιγραφή Θέσης Εργασίας

 • Προετοιμασία Δρομολογίου (έγγραφα, δρομολόγηση)
 • Φόρτωση – Εκφόρτωση Εμπορευμάτων
 • Διανομή με Φορτηγό με συχνές στάσεις

Απαραίτητα προσόντα

 • Καλή γνώση των περιοχών της Αττικής καθώς και των Πρακτορείων
 • Δυνατότητα για εβδομαδιαία Ταξίδια στην Επαρχία (Πελοπόννησος)
 • Επαγγελματικό Δίπλωμα Οδήγησης Γ’ Κατηγορίας
 • Εμπειρία 3 - 5 χρόνια σε διανομή κυρίως εμπορικών επιχειρήσεων
 • Υπευθυνότητα
 • Οι άνδρες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις

Επιθυμητά επιπρόσθετα προσόντα

 • Δίπλωμα Χειριστή Περονοφόρου ή Γερανού φορτηγού
 • Ομαδικό πνεύμα εργασίας
 • Αποτελεσματική οργάνωση και διαχείριση χρόνου

Είδος εργασίας

Πλήρης Απασχόληση

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Οδηγός Φορτηγού για Αττική & Ταξίδια Επαρχία
Περιστέρι
πριν ένα μήνα
Με μεγάλη εμπειρία
Πλήρης απασχόληση