Για εργοδότες
Οδηγός Ανεφοδιαστής
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
Company logo - click to visit company page
16-50
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
ΚωςΤοποθεσία
Κως
πριν ένα μήνα
Ημ. ανάρτησης
πριν ένα μήνα

Η Optimal HR Group για λογαριασμό πελάτη της, Μεγάλης Εταιρείας εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, αναζητά προσωπικό για τη θέση Οδηγού Ανεφοδιαστή με έδρα το αεροδρόμιο της Κω.

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, στην εμπορία αεροπορικών καυσίμων προς αεροπορικές εταιρείες και στη σχετική παροχή υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών με καύσιμα σε 20 αεροδρόμια ανά την Ελληνική Επικράτεια, μέσω ενός ιδιόκτητου δικτύου σταθμών ανεφοδιασμού αεροσκαφών.

Ο Οδηγός Ανεφοδιαστής Αεροπορικών Καυσίμων είναι αρμόδιος για τον ασφαλή ανεφοδιασμό των αεροσκαφών, σύμφωνα με τη νομοθεσία, με τις διεθνείς προδιαγραφές, τις διαδικασίες και τα πρότυπα της Εταιρείας και των Οργανισμών που διέπουν την αεροπορική λειτουργία, με σκοπό να εξυπηρετούνται αποτελεσματικά και με ασφάλεια οι πελάτες της Εταιρείας.

Κύρια Καθήκοντα :

Παραλαβή, Αποθήκευση, Διαχείριση και Ανεφοδιασμός αεροσκαφών με καύσιμα αεροπορικού τύπου, με χρήση ειδικών οχημάτων ανεφοδιασμού (Refuellers)
Διεξαγωγή ελέγχων και τήρηση αρχείων Ασφάλειας και Ποιότητας, βάσει Διαδικασιών Λειτουργίας και Συντήρησης της εταιρείας
Εισαγωγή δεδομένων παραδόσεων καυσίμων στο πληροφοριακό σύστημα της εταιρείας με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (SAP)
Διεκπεραίωση εργασιών βασικής συντήρησης ηλεκτρολογικού & μηχανολογικού εξοπλισμού

 

Απαραίτητα Προσόντα :

Απολυτήριο Λυκείου
Επαγγελματική άδεια οδήγησης Κατηγοριών C και CE
Γνώση αγγλικής γλώσσας


Επιθυμητά Προσόντα :

Θα συνεκτιμηθούν ως επιπλέον προσόντα:

Πτυχίο Τ.Ε.Ι. ή ΙΕΚ , θετικής κατεύθυνσης
Προϋπηρεσία στο αντικείμενο εργασίας του ανεφοδιαστή αεροσκαφών με καύσιμα
Προϋπηρεσία σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών
Τεκμηριωμένη γνώση αγγλικών (π.χ. πτυχίο FCE)
Κατοχή πιστοποιητικού ADR
Δυνατότητα μετεγκατάστασης από τον τόπο διαμονής

 

Παρέχεται :

Ανταγωνιστικός μηνιαίος μισθός
Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
Έκτακτη αμοιβή (bonus) κατόπιν αξιολόγησης απόδοσης


Διευκρινίζεται ότι οι θέσεις αφορούν εποχική απασχόληση, από 6 έως 7 μήνες ετησίως, ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες της εταιρείας και των σταθμών ανεφοδιασμoύ αεροσκαφών.

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Οδηγός Ανεφοδιαστής
Κως
πριν ένα μήνα
Χωρίς προϋπηρεσία / Χωρίς εμπειρία
Πλήρης απασχόληση