Για εργοδότες
Οδηγός Βυτιοφόρου Υγραερίου
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Η Optimal HR Group για λογαριασμό πελάτη της, εταιρίας Εμπορίας Πετρελαιοειδών Προϊόντων, αναζητά Οδηγό Βυτιοφόρου Υγραερίου για να απασχοληθεί, με σύμβαση προσωρινής απασχόλησης, σε εγκαταστάσεις καυσίμων της εταιρίας στη Θεσσαλονίκη.

Βασική Αποστολή

Εκτελεί μεταφορικό έργο με τα ιδιόκτητα οχήματα της εταιρίας, χύμα προϊόντος προς τους πελάτες ή άλλες εγκαταστάσεις.

 

Κύρια Καθήκοντα

- Συνεργάζεται με τη Δρομολόγηση και τους γεμιστές της εγκατάστασης για τη καλύτερη οργάνωση και συντονισμό του μεταφορικού έργου (φορτώνει-εκφορτώνει οχήματα) ακολουθώντας συγκεκριμένες οδηγίες καθώς και με τους πελάτες κατά την παράδοση της παραγγελίας.

- Παρακολουθεί τη κατάσταση του οχήματος και των παρελκόμενων και ενημερώνει τη Δρομολόγηση για τυχόν βλάβες και προβλήματα.

- Μεριμνά για τη διατήρηση σε ισχύ όλων των εγγράφων του οχήματος.

- Ενημερώνεται και μεριμνά για την ορθή εφαρμογή των διαδικασιών της εταιρίας και εισηγείται τροποποιήσεις για βελτίωση της παραγωγικότητας , της αποτελεσματικότητας και του τρόπου εργασίας.

 

 

Ελάχιστα τυπικά προσόντα


 - Απολυτήριο Λυκείου
- Δίπλωμα Οδήγησης Ε’ κατηγορίας
- Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για άνδρες υποψηφίους

- Πιστοποιητικό ADR

- Ομαδικότητα και συνεργασία

- Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση του πελάτη

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Οδηγός Βυτιοφόρου Υγραερίου
Θεσσαλονίκη
πριν ένα μήνα
Χωρίς προϋπηρεσία / Χωρίς εμπειρία
Πλήρης απασχόληση