Για εργοδότες
Receptionist
company logo
51-100
Τουρισμός/Ξενοδοχεία
15 μέρες πριν
Ημ. ανάρτησης
15 μέρες πριν
ΤουρισμόςΚατηγορία θέσης
Τουρισμός

Απαραίτητα προσόντα

  • Απόφοιτος τουριστικής σχολής Ελλάδος ή εξωτερικού
  • Τουλάχιστον 3ετής προϋπηρεσία ως receptionist
  • Διαθέσιμος και για νυχτερινές βάρδιες
  • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
  • Γνώση ξενοδοχειακών προγραμμάτων, κατά προτίμηση Opera ή Fidelio
  • Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά, ομαδικό πνεύμα στην εργασία

Παρέχουμε

  • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
  • Ευκαιρίες εξέλιξης
Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Receptionist
Βουλιαγμένη
15 μέρες πριν
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση