Για εργοδότες
Λογιστής/ Λογίστρια
24 μέρες πριν
Ημ. ανάρτησης
24 μέρες πριν
ΤουρισμόςΚατηγορία θέσης
Τουρισμός

Η θέση είναι full time 6 μήνες στην Αθήνα και 6 μήνες στην Μύκονο.

Αρμοδιότητες:

 • Καταχωρήσεις παραστατικών πληρωμών / εισπράξεων
 • Συμμετοχή στις γενικές εργασίες λογιστηρίου
 • Διασφάλιση τήρησης χρονοδιαγραμμάτων
 • Συμφωνία εμπορικού και λογισμικού προγράμματος

Eπιθυμητά προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ Λογιστικής
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών, κατά προτίμηση σε λογιστήριο ξενοδοχείου
 • Γνώση Μs Οffice (Εxcel, Word, Outlook)
 • Επιθυμητή γνώση ERP προγραμμάτων (κατά προτίμηση Opera και Atlantis)
 • Γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Εχεμύθεια, συνέπεια, προσοχή στη λεπτομέρεια

Τι προσφέρουμε:

 • Τη δυνατότητα να εξελιχθείς σε ένα από τα πιο καινοτόμα ξενοδοχεία
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Ευκαιρίες εκπαίδευσης και εξέλιξης
 • Διατροφή για τους 6 μήνες στην Μύκονο
 • Διαμονή για τους 6 μήνες στην Μύκονο

Σημειώστε πως μόνο τα βιογραφικά που καλύπτουν
τα απαραίτητα προσόντα θα αξιολογηθούν περαιτέρω.

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Λογιστής/ Λογίστρια
Μύκονος
24 μέρες πριν
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση