Για εργοδότες
Βραδινός υπάλληλος υποδοχής (reception) σε Ξενοδοχείο κοντά στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Ξενοδοχείο κοντά στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά αναζητά βραδινό υπάλληλο υποδοχής (receptionist).
Πλήρης ασφάλιση και ένσημα.
8ωρη εργασία 4 φορές/εβδομάδα.
Ωράριο εργασίας: 22:00-06:00

Απαραίτητη εργασιακή εμπειρία 1 έτους και δίπλωμα αυτοκινήτου (κατηγορία Β).

Παρέχεται η σχετική εκπαίδευση στα προγράμματα του Η/Υ που χρησιμοποιεί το Ξενοδοχείο.

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Βραδινός υπάλληλος υποδοχής (reception) σε Ξενοδοχείο κοντά στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά
Πειραιάς
πριν 12 μέρες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση / Μερική απασχόληση