Για εργοδότες
Κωδ:MT_202305_POSF
Τεχνικός Παραγωγής Τερματικών (POS)
2001-30000
Υπηρεσίες Λογισμικού και Πληροφορικής
28 μέρες πριν
Ημ. ανάρτησης
28 μέρες πριν

Η Mellon Technologies, μητρική εταιρεία του ομίλου εταιρειών Mellon, με ηγετικό ρόλο στον χώρο των ηλεκτρονικών συναλλαγών, επιθυμεί να προσλάβει: 

                                       Τεχνικό Παραγωγής Τερματικών POS


Περιγραφή ρόλου

 • Προετοιμασία/ παραγωγή τερματικών POS σταθερών και φορητών
 • Διάγνωση, επίλυση, και αναφορά τεχνικών θεμάτων
 • Καταγραφή και παρακολούθηση της λειτουργικότητας των προϊόντων της εταιρείας

Επιθυμητά προσόντα

 • Απολυτήριο Λυκείου, ΙΕΚ/ΤΕΙ τεχνικής κατεύθυνσης
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Επιθυμητή εμπειρία έως 6 μήνες στην επισκευή μηχανών γραφείου, αυτοματισμών, ηλεκτρονικών συσκευών
 • Καλή χρήση Η/Υ (Microsoft Office)
 • Ταχύτητα και ακρίβεια
 • ωράριο 08.00- 16.00

 
Παροχές

 • Ανταγωνιστικές αποδοχές
 • Συνεχή εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες των ηλεκτρονικών συναλλαγών
 • Προοπτικές εξέλιξης

Η θέση αφορά σύμβαση ορισμένου χρόνου με προοπτική ανανέωσης

 

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Τεχνικός Παραγωγής Τερματικών (POS)
Πειραιάς
28 μέρες πριν
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση