Για εργοδότες
Κωδ:TAD_0323
Τεχνικός Σύμβουλος Συντήρησης (Γκαράζ Αγ. Δημήτριος)
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
ένα μήνα πριν
Ημ. ανάρτησης
ένα μήνα πριν
Entry/ΑρχάριοςΕπίπεδο εμπειρίας
Entry/Αρχάριος

Αρμοδιότητες

 • Παρέχει υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών ώστε να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πελατών της εταιρείας.
 • Υποδέχεται και εξυπηρετεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους πελάτες.
 • Διενεργεί όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες επισκευής αυτοκινήτων.
 • Καταχωρεί τα απαιτούμενα στοιχεία στο ERP σύστημα της εταιρίας.
 • Παρακολουθεί την πορεία των επισκευών των αυτοκινήτων με την αντίστοιχη ενημέρωση των πελατών.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Επιθυμητός τίτλος σπουδών Τεχνικού Μηχανικού Αυτοκινήτων
 •  Καλή γνώση χρήσης προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (Microsoft
  Office)
 • Απαραίτητη προϋπηρεσία στον χώρο της συντήρησης αυτοκινήτων
 • Υψηλό προσανατολισμό στην σωστή εξυπηρέτηση του πελάτη.
 • Επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες.
 • Ο έλεγχος και ο συντονισμός των εξωτερικών συνεργαζόμενων συνεργείων για την σωστή αντιμετώπιση των επισκευών.

Παροχές

 • Ευκαιρία απασχόλησης σε πολυεθνικό δίκτυο εταιριών.
 • Δυναμικό και Ευχάριστο Περιβάλλον εργασίας.
 • Διαρκής Εκπαίδευση και Ανάπτυξη.
Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Τεχνικός Σύμβουλος Συντήρησης (Γκαράζ Αγ. Δημήτριος)
Άγιος Δημήτριος
ένα μήνα πριν
Entry/Αρχάριος
Πλήρης απασχόληση