Για εργοδότες
Τεχνικός πεδίου
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Τεχνικός πεδίου

Ο όμιλος εταιριών ΟΛΥΜΠΙΟΣ δραστηριοποιείται στον τομέα διαχείρισης υδατικών πόρων και δικτύων, αυτοματισμού και τεχνολογιών πληροφορικής. Οι εταιρίες του ομίλου κατέχουν ηγετική θέση στην ελληνική αγορά στους τομείς δραστηριοποίησής τους.

Αναζητούμε Τεχνικό πεδίου με σκοπό την διασφάλιση αποτελεσματικής εκτέλεσης των έργων σύμφωνα με τα ποιοτικά standards της εταιρίας.

Αρμοδιότητες:

  • Ανάπτυξη ασύρματων δικτύων επικοινωνίας
  • Διαμόρφωση και παραμετροποίηση εξοπλισμού επικοινωνίας
  • Ανάπτυξη και εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών εγκατάστασης
  • Εκτέλεση επιτόπιων μετρήσεων πεδίου
  • Επίβλεψη εγκατάστασης εξοπλισμού

Προφίλ Υποψηφίου

  • Τεχνικός Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών ή Υπολογιστών
  • Άδεια οδήγησης
  • Δυνατότητα ταξιδιών για μικρά χρονικά διαστήματα
Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Τεχνικός πεδίου
Αγία Παρασκευή
4 μήνες πριν
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση