Για εργοδότες
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
ΚρωπίαΤοποθεσία
Κρωπία
πριν ένα μήνα
Ημ. ανάρτησης
πριν ένα μήνα

Μεγάλη ελληνική εταιρία στον χώρο των κατεψυγμένων τροφίμων
 αρτοποιίας, με έδρα την Αθήνα (Ανατολική Αττική).

Ηλεκτρολόγο

για πλήρη απασχόληση.

Προσόντα υποψήφιου:

  •  Άδεια ηλεκτρολόγου 
  • Απαραίτητη προυπηρεσία σε μηχανήματα βιομηχανικού τύπου .
  • Δυνατότητα για προοπτικές εξέλιξης .
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις .

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων.

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
Κρωπία
πριν ένα μήνα
Με μεγάλη εμπειρία
Πλήρης απασχόληση