Για εργοδότες
Κωδ:TD _4_2024
ΤΕΧΝΙΚΟΣ
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
πριν 2 μήνες
Ημ. ανάρτησης
πριν 2 μήνες

 

Η εταιρεία ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΒΕ ΧΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΟΛΩΜΟΥ, θυγατρική της Ολλανδικής εταιρείας FOPPEN SEAFOOD και μέλος του Βρετανικού ομίλου HILTON FOODS, αναζητά άτομο κατάλληλου τεχνικού υποβάθρου για την κάλυψη της θέσης του Τεχνικού - Συντηρητή για τις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στη ΒΙ.ΠΕ. Πρεβέζης.

Περιγραφή θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα αποτελέσει μέλος του τεχνικού τμήματος της εταιρείας, θα αναφέρεται στον υπεύθυνο του τεχνικού τμήματος και θα είναι αρμόδιος για την υλοποίηση των παρακάτω εργασιών:

 • Εκτέλεση περιοδικής και διορθωτικής συντήρησης στον εγκατεστημένο μηχανολογικό εξοπλισμό του εργοστασίου.
 • Υποβολή και υλοποίηση προτάσεων για την ποιοτική αναβάθμιση του εγκατεστημένου μηχανολογικού εξοπλισμού του εργοστασίου.
 • Εκτέλεση νέων τεχνικών έργων και δραστηριοτήτων.
 • Επίβλεψη των εργασιών των εξωτερικών συνεργατών της εταιρείας.

 

Επιθυμητό προφίλ υποψηφίων

 • Άδεια αρχιτεχνίτη ή εργοδηγού μηχανικού εγκαταστάσεων 2ης (ή ανώτερης) ειδικότητας ή πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού Τ.Ε.Ι.
 • Άδεια αρχιτεχνίτη ή εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 2ης (ή ανώτερης) ομάδας, Α’ ειδικότητας ή πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Τ.Ε.Ι.
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον πέντε ετών σε βιομηχανικό περιβάλλον, κατά προτίμηση σε βιομηχανία τροφίμων ή ποτών, στη συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
 • Επιθυμητή η εμπειρία σε συστήματα βιομηχανικού αυτοματισμού (προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές και ηλεκτρονικά ισχύος).
 • Δυνατότητα εργασίας σε εναλλασσόμενες βάρδιες.
 • Απαραίτητη η καλή γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή.
 • Απαραίτητη η βασική κατανόηση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άρρενες υποψηφίους.
 • Συμμόρφωση με το σύστημα κανόνων ασφαλείας και υγιεινής της εταιρείας.
 • Αίσθημα ευθύνης, συνέπειας, ακεραιότητας και πνεύμα ομαδικότητας & συνεργασίας.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail olympic@foppenseafood.com. Οι υποψήφιοι, οι οποίοι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης, θα κληθούν ώστε να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ
Πρέβεζα
πριν 2 μήνες
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση