Για εργοδότες
Κωδ:ΣΥΝΤΗΡ_ΜΗΧ/ΤΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
πριν ένα μήνα
Ημ. ανάρτησης
πριν ένα μήνα

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1984, με την ίδρυση του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών στο Μαρούσι.

 Όλα αυτά τα χρόνια, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών παραμένει πιστός στη διαρκή του δέσμευση να βρίσκεται «πάντα ένα βήμα μπροστά», προσφέροντας κορυφαίες και καινοτόμες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας, σύμφωνα με τις πιο αυστηρές διεθνείς προδιαγραφές και πιστοποιήσεις.

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών διαθέτει 6 υπερσύγχρονες νοσηλευτικές μονάδες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη: το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών με το Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών, το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, το Ιατρικό Ψυχικού, το Ιατρικό Παλαιού Φαλήρου, το Ιατρικό Δάφνης και το Ιατρικό Περιστερίου. Διαθέτει συνολικά 1.200 κλίνες & συνεργάζεται με περισσότερους από 2.800 κορυφαίους ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, με διεθνή εμπειρία.

   Το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης στα πλαίσια της περαιτέρω ανάπτυξής του ενδιαφέρεται να προσλάβει:

                         ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                                                                      (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ)

 Περιγραφή θέσης εργασίας :

 • Εργάζεται σε βάρδιες εκτελώντας εργασίες ελέγχου, προληπτικών συντηρήσεων και επισκευών στον μηχανολογικό εξοπλισμό της κλινικής.
 • Εκκινεί, σταματά, ρυθμίζει και λειτουργεί τα μηχανήματα (Λεβητοστασίου, Μηχανοστασίων, Υδροστασίων κλπ).
 • Ελέγχει και λειτουργεί το Σύστημα Λειτουργίας και Διαχείρισης των κτιρίων (BMS). Προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την ρύθμιση, επισκευή κλπ. των σφαλμάτων που εμφανίζονται από τα διάφορα συστήματα του κτιρίου.
 • Συμμετέχει σε προγράμματα εκπαίδευσης ώστε να διατηρεί σε υψηλό επίπεδο τις γνώσεις του σε υπάρχουσες αλλά και νέες τεχνολογίες.

Απαραίτητα προσόντα :

 • Πτυχίο Μέσης Σχολής Μηχανολογικού Τομέα ή αντίστοιχης ειδικότητας.
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Τεχνίτη μηχανικού εγκαταστάσεων 1ης, 2ης, 3ης και 4ης ειδικότητας.
 • Επαγγελματική εμπειρία 2 ετών σε συντήρηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων.
 •  Αναλυτική σκέψη, άριστη επικοινωνιακή ικανότητα και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας

Επιθυμητά προσόντα :

 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Αρχιτεχνίτη μηχανικού εγκαταστάσεων 1ης, 2ης, 3ης και 4ης ειδικότητας.
 • Ικανότητες ηλεκτροσυγκολλητή / Άδεια ηλεκτροσυγκολλητή Β΄ τάξης.
 • Επαγγελματική εμπειρία σε συντήρηση Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων.
 • Καλή γνώση Αγγλικών.
 • Καλή γνώση υπολογιστών.

Η Εταιρία προσφέρει :

 • Δυνατότητα επαγγελματικής ανάπτυξης και εξέλιξης σε δυναμικά εξελισσόμενο οργανισμό
 • Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση                                                     hr@interbalkan-hosp.gr

                    (όλα τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν με απόλυτη εχεμύθεια)

 

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Θεσσαλονίκη
πριν ένα μήνα
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση