Για εργοδότες
Κωδ:ΤΕΛ 02
Υπεύθυνος Συντηρητής Εγκαταστάσεων
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
-
ΑθήναΤοποθεσία
Αθήνα
πριν ένα μήνα
Ημ. ανάρτησης
πριν ένα μήνα

Οργανισμός επιθυμεί να προσλάβει άτομο στη θέση «Υπεύθυνο Συντήρησης» με εμπειρία στην  Διαχείριση και Συντήρηση Κτιριακών Εγκαταστάσεων για την στελέχωση του συγκεκριμένου τμήματος.

 

Η Θέση Αναφέρεται Στον Operation Manager Με Κύριες Αρμοδιότητες

 

 • Τεχνική συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού καθώς και των υπαίθριων χώρων, η καθαριότητα και οι υγειονομικές εφαρμογές
 • Οργάνωση και συντονισμός τεχνικών έργων. Παρακολούθηση προϋπολογισμού εργασιών τμήματος.
 • Συνεχής έλεγχος των εργασιών με έμφαση στην τήρηση περιοδικών και τακτικών εργασιών όπως ορίζονται στις συμβάσεις εργασίας με εξωτερικά συνεργεία και υπεργολάβους
 • Διαχείριση Κεντρικού συστήματος διαχείρισης BMS (Building Management System)
 • Συμμόρφωση με κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με τη διαχείριση εγκαταστάσεων και μηχανολογικού εξοπλισμού
 • Συνεχής επικοινωνία και τακτικές συναντήσεις με τους Υπεύθυνους των εγκαταστάσεων για την εφαρμογή και λειτουργία ποιοτικών υπηρεσιών, συγκέντρωση αναγκών, ιεράρχηση αναγκών
 • Αναφορά για την πρόοδο των έργων που διαχειρίζεται και των Δεικτών Απόδοσης Συντήρησης (reporting)
 • Συμμετοχή στην εκπαίδευση του προσωπικού της εταιρείας σε θέματα ασφαλείας και διαδικασιών.
 • Διαπραγματευτική ικανότητα με εξωτερικά συνεργεία και προμηθευτές
 •  

Προφίλ Υποψηφίου:

 

 • Άτομο άνω των 30 ετών
 • Πτυχίο Ανώτερου ή Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος – Τεχνική κατεύθυνση (κατά προτίμηση Μηχανολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Συναφούς Ειδικότητας)
 • Γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Ψηφιακές δεξιότητες και γνώσεις MSOffice (World, Excel, Powerpoint)
 • Απαιτείται συνέπεια σε συνδυασμό με Οργανωτικές και Επικοινωνιακές ικανότητες
 • Εμπειρία στον τομέα διαχείρισης συστημάτων Κλιματισμού (θέρμανση – ψύξη - αερισμός), Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (ασθενή, ισχυρά), Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών, Πυροπροστασίας, Ανελκυστήρων, Υδραυλικών

Παροχές:

 

 • Ελκυστικό Πακέτο Αποδοχών και Ιδιωτική Ασφάλιση
 • Συνεχής Εκπαίδευση
 • Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας με δυνατότητα εξέλιξης

 

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν όλα τα παραπάνω προσόντα και μόνο, παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα με την ένδειξη ΤΕΛ 02

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Υπεύθυνος Συντηρητής Εγκαταστάσεων
-
Αθήνα
πριν ένα μήνα
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση