Για εργοδότες
Κωδ:HDMS032024
Τεχνικός Συστημάτων Ασφαλείας
Η θέση δεν δέχεται πλέον αιτήσεις
πριν ένα μήνα
Ημ. ανάρτησης
πριν ένα μήνα

Μεγάλη εταιρεία στον κλάδο των συστημάτων ασφαλείας με έδρα την Παιανία
Αττικής ζητά τεχνικό- ηλεκτρονικό για την στελέχωση του τμήματος τεχνικής
υποστήριξης συστημάτων συναγερμού , CCTV, FIRE . 5νθήμερο πλήρες ωράριο
εργασίας.

Απαραίτητα προσόντα:
* Πτυχίο ηλεκτρονικού ή τεχνικού συστημάτων ασφαλείας
* Καλές τεχνικές γνώσεις συστημάτων συναγερμού – καμερών –
πυρανιχνεύσεων- cctv
* Γνώση προγραμματισμού συστημάτων ασφαλείας
* Καλή γνώση δικτύων
* Άριστη γνώση Η/Υ
* Γνώσεις Αγγλικών
* Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
Προσωπικά χαρακτηριστικά:
* Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
* Μεθοδικότητα και συνέπεια
* Ικανότητα διάγνωσης, ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων
* Δυνατότητα λήψης αποφάσεων
* Ομαδικότητα και συνεργασία
Παροχές:
* Άριστο εργασιακό περιβάλλον
* Άμεση πρόσληψη
* Προοπτικές εξέλιξης
* Συνεχής εκπαίδευση

Σχετικά tags
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ
Τεχνικός Συστημάτων Ασφαλείας
Παιανία
πριν ένα μήνα
Με κάποια εμπειρία
Πλήρης απασχόληση